• DE
 • EN
 • FR
 • International Database and Gallery of Structures

Advertisement

IOP Conference Series: Materials Science and Engineering - June 2020

Published: June 2020

Articles in this Issue

Author(s) Title Page(s)
Nair, Avinash / Aditya, S. D. / Adarsh, R. N. / Nandan, M. / Dharek, Manish S. / Sreedhara, B. M. / Prashant, Sunagar C. / Sreekeshava, K. S. 012022
Mohite, D. D. / Salimath, S. S. 012030
Rudrapati, R. / Bandyopadhyay, A. / Pal, P. K. / Rathod, L. 012016
Muthekar, Vijay V. / Sasane, Pratik S. / Phalak, Rupam R. / Gour, Shivani S. / Kharat, Avinash G. 012027
Sunagar, Prashant / Bhashyam, Aravind / Dharek, Manish S. / Sreekeshava, K. S. / Ramegowda, R. S. / Lakshmi, H. S. 012041
Lal, Achchhe / Parghi, Anant / Mahto, Anil Kumar / Kumar, Rahul 012026
Desai, Janhavi / Sreekeshava, K. S. / Dharek, Manish S. / Sunagar, Prashanth / Ganesh, C. R. 012035
Nayal, Sanchayata / Lamb, Sampada / Sahoo, Devabrata / Raghavendra, N. V. / Bellary, S. A. I. 012018
Majumder, Biswajit / Katarkar, Anil / Bhaumik, Swapan 012034
Pawar, Prashant B. / Rakate, Ganesh N. / Yadav, Sujit V. / Gondkar, Vivek S. / Chittewar, Suresh L. / Daingade, Prashant S. 012045
Kawade, U. R. / Daule, S. N. 012008
Umravia, N. B. / Solanki, C. H. 012002
Wagh, Santoshkumar V. / Bhatt, Dhananjay V. / Menghani, Jyoti V. / Pardeshi, Sujit S. / Deshmukh, Bhagyesh B. 012003
Korabu, I. / Pise, C. 012046
Lal, Achchhe / Jain, Khushbu / Palekar, S. P. 012020
Lal, Achchhe / Sutaria, B. M. / Mishra, Kundan 012014
Samantaraya, Debabrata / Lakade, Sanjay 012005
Kaur, Mavjot / Murari, Krishna / Singh, Gurpuneet 012001
Gaikwad, B. D. / Khomane, S. M. / Wangikar, S. S. / Jadhav, C. C. / Jagtap, T. A. 012004
Shrivastava, Pooja / Verma, M. K. / Murmu, Meena / Ahmad, Ishtiyaq 012029
Rathod, L. / Poonawala, NS / Rudrapati, R. 012015
Kulkarni, Pratik / Kulkarni, Swanand 012006
Lal, Achchhe / Kanu, Nand Jee 012033
Kanu, Nand Jee / Patwardhan, Devendra / Gupta, Eva / Vates, Umesh Kumar / Singh, Gyanendra Kumar 012038
Lal, Achchhe / Vaghela, Manoj B. / Mishra, Kundan 012017
Shastri, Nipa M. / Raval, Adhish V. / Joshi, V. G. 012036
Thakkar, Kanan / Parghi, Anant 012013
Thakkar, Kanan / Parghi, Anant 012021
Kadam, Shriganesh S. / Karjinni, Vilas V. 012043
Khiste, S. G. / Kulkarni, P. / Katekar, S. D. 012019
Patel, Mayank / Pardeshi, Rahul / Thakur, Bhairav / Parghi, Anant 012025
Katarkar, Anil / Majumder, Biswajit / Bhaumik, Swapan 012031
Thakur, Bhairav / Pardeshi, Rahul / Patel, Mayank / Parghi, Anant 012024
Pardeshi, Rahul / Thakur, Bhairav / Parghi, Anant 012012
Thakkar, Kanan / Parghi, Anant 012007
Rao, Kumar R. / Sreekeshava, K. S. / Dharek, Manish S. / Sunagar, Prashant C. / Ganesh, C. R. 012042
Vinod, B. R. / Shobha, R. / Raghavendra, A. B. / Rakesh, M. / Pallavi, S. 012028
Lal, Achchhe / Markad, Kanif 012009
Lal, Achchhe / Sutaria, B. M. / Kumar, Rahul 012011
Dharek, Manish S. / Raghunath, S. / Sunagar, Prashant C. / Bhashyam, Aravind H. / Sreekeshava, K. S. 012040
Gawade, Meghna K. / Jatti, Vijaykumar S. / Phule, Vaibhav V. / Sawant, Pranita V. 012039
Mujmule, N. S. / Katekar, S. D. / Gaikwad, A. P. / Mali, S. C. / Koli, S. R. 012032
Kaur, Mavjot / Murari, Krishna / Kaur, Inderpreet 012023
Hunachal, Santoshkumar M. / Chodankar, Bhagyraj / Salgonkar, Rahul / Nakhwa, Durvesh 012037
Jadhav, S. V. / Pawar, P. M. / Wangikar, S. S. / Bhostekar, N. N. / Pawar, S. T. 012044
Prem Kumar, J. / Rajeev, V. R. / KrishnaKumar, K. / Hashim, M. 012010
 • About this
  data sheet
 • IssueID
  37486
 • Published on:
  25/08/2020
 • Last updated on:
  25/08/2020