0
 • DE
 • EN
 • FR
 • International Database and Gallery of Structures

Advertisement

Processes in Civil Engineering Management/Ekonominių procesų modeliavimas

Author(s):
Medium: journal article
Language(s): Latvian
Published in: Journal of Civil Engineering and Management, , n. 5, v. 7
Page(s): 366-369
DOI: 10.3846/13921525.2001.10531755
Abstract:

Ekonominių procesų optimizavimas plačiąja prasme nėra vien tik matematinių metodų taikymas sprendimo modeliams su ribojimais, jis apima projektavimo modelius ir ribojančių sąlygų apibrėžimą. Svarbu apibūdinti visus modelio komponentus ir nurodyti jų tarpusavio priklausomybę. Kiekvieno komponento padėtis yra nustatyta ir jis gali būti įtrauktas į panašiai funkcionuojančią grupę. Pateiktu modeliu demonstruojami procedūrinės veiklos elementai. Procedūrinė veikla apima pačią kontroę ir kontroliuojamus procesus, įskaitant procedūrų sąlygas. Procedūrų sąlygos—tai parametrai, apibūdinantys priklausomybę tarp kontrolės ir kontroliuojamų procesų Kontrolės procesas reiškia procesą, priklausantį tik nuo sprendimų priėmimo. Sprendimų priėmimas reiškia tam tikros vertės pasirinkimą kontrolės procese. Kontroliuojamas procesas priklauso nuo sprendimų priėmimo ir yra pavaldus kontrolės procesui ir procedūrų sąlygoms. Valdymas vyksta dviem lygiais. Pirmuoju lygiu pasirenkami tam tikri procesai, kuriais papildomas modelis. Antruoju lygiu sprendimų priėmimas yra realizuojamas kontrolės procesais modelio viduje.

Copyright: © 2001 The Author(s). Published by VGTU Press.
License:

This creative work has been published under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) license which allows copying, and redistribution as well as adaptation of the original work provided appropriate credit is given to the original author and the conditions of the license are met.

 • About this
  data sheet
 • Reference-ID
  10363647
 • Published on:
  12/08/2019
 • Last updated on:
  02/06/2021