0
 • DE
 • EN
 • FR
 • Internationale Datenbank und Galerie für Ingenieurbauwerke

Anzeige

Processes in Civil Engineering Management/Ekonominių procesų modeliavimas

Autor(en):
Medium: Fachartikel
Sprache(n): Lettisch
Veröffentlicht in: Journal of Civil Engineering and Management, , n. 5, v. 7
Seite(n): 366-369
DOI: 10.3846/13921525.2001.10531755
Abstrakt:

Ekonominių procesų optimizavimas plačiąja prasme nėra vien tik matematinių metodų taikymas sprendimo modeliams su ribojimais, jis apima projektavimo modelius ir ribojančių sąlygų apibrėžimą. Svarbu apibūdinti visus modelio komponentus ir nurodyti jų tarpusavio priklausomybę. Kiekvieno komponento padėtis yra nustatyta ir jis gali būti įtrauktas į panašiai funkcionuojančią grupę. Pateiktu modeliu demonstruojami procedūrinės veiklos elementai. Procedūrinė veikla apima pačią kontroę ir kontroliuojamus procesus, įskaitant procedūrų sąlygas. Procedūrų sąlygos—tai parametrai, apibūdinantys priklausomybę tarp kontrolės ir kontroliuojamų procesų Kontrolės procesas reiškia procesą, priklausantį tik nuo sprendimų priėmimo. Sprendimų priėmimas reiškia tam tikros vertės pasirinkimą kontrolės procese. Kontroliuojamas procesas priklauso nuo sprendimų priėmimo ir yra pavaldus kontrolės procesui ir procedūrų sąlygoms. Valdymas vyksta dviem lygiais. Pirmuoju lygiu pasirenkami tam tikri procesai, kuriais papildomas modelis. Antruoju lygiu sprendimų priėmimas yra realizuojamas kontrolės procesais modelio viduje.

Copyright: © 2001 The Author(s). Published by VGTU Press.
Lizenz:

Dieses Werk wurde unter der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung 4.0 International (CC-BY 4.0) veröffentlicht und darf unter den Lizenzbedinungen vervielfältigt, verbreitet, öffentlich zugänglich gemacht, sowie abgewandelt und bearbeitet werden. Dabei muss der Urheber bzw. Rechteinhaber genannt und die Lizenzbedingungen eingehalten werden.

 • Über diese
  Datenseite
 • Reference-ID
  10363647
 • Veröffentlicht am:
  12.08.2019
 • Geändert am:
  02.06.2021