0
 • DE
 • EN
 • FR
 • International Database and Gallery of Structures

Advertisement

Methods for Risk Management in Concreting At Low Temperatures/Betonavamo žemoje temperatųroje rizikos valdymo metodai

Author(s):
Medium: journal article
Language(s): Latvian
Published in: Journal of Civil Engineering and Management, , n. 6, v. 6
Page(s): 415-419
DOI: 10.3846/13921525.2000.10531624
Abstract:

Pirmiausia patcikiami rizikos valdymo teoriniai pagrindai. Antrojoje studijos dalyje analizuojamas sprendimų, susijusių su betonavimu žemoje temperatūroje, priėmimas. Pateikti tam tikri COLCON patariamosios sistemos sprendimams priimti betonuojant žemoje teinperatūroje elcmentai. Pateiktas rizikos ir neapibrėžtumo—pagrindinių punktų, kurie įvairiais požiūriais yra analizuojami nurodytoje literatūroje, apibrėžimas. Siūlomi metodai ir jų taikymo, atsižvel- giant į riziką ir neapibrėžtumo sąlygas, galimybės. Tuo pagrįstos sufonnuluotos rizikos valdymo betonuojant žemoje temperatūroje strategijos. Daug dėmesio skiriama bendrai kompensuojančiajai dviejų pagrindinių strategijų: rizikos išvengimo ir jos mažinimo, charakteristikai. Kaip pagrindinis elementas priimant sprendimus, susijusius su rizikos valdymu pasirenkant bendrą strategiją, išskirta išlaidų analizė.

Copyright: © 2000 The Author(s). Published by VGTU Press.
License:

This creative work has been published under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) license which allows copying, and redistribution as well as adaptation of the original work provided appropriate credit is given to the original author and the conditions of the license are met.

 • About this
  data sheet
 • Reference-ID
  10363705
 • Published on:
  12/08/2019
 • Last updated on:
  02/06/2021