0
 • DE
 • EN
 • FR
 • Internationale Datenbank und Galerie für Ingenieurbauwerke

Anzeige

Methods for Risk Management in Concreting At Low Temperatures/Betonavamo žemoje temperatųroje rizikos valdymo metodai

Autor(en):
Medium: Fachartikel
Sprache(n): Lettisch
Veröffentlicht in: Journal of Civil Engineering and Management, , n. 6, v. 6
Seite(n): 415-419
DOI: 10.3846/13921525.2000.10531624
Abstrakt:

Pirmiausia patcikiami rizikos valdymo teoriniai pagrindai. Antrojoje studijos dalyje analizuojamas sprendimų, susijusių su betonavimu žemoje temperatūroje, priėmimas. Pateikti tam tikri COLCON patariamosios sistemos sprendimams priimti betonuojant žemoje teinperatūroje elcmentai. Pateiktas rizikos ir neapibrėžtumo—pagrindinių punktų, kurie įvairiais požiūriais yra analizuojami nurodytoje literatūroje, apibrėžimas. Siūlomi metodai ir jų taikymo, atsižvel- giant į riziką ir neapibrėžtumo sąlygas, galimybės. Tuo pagrįstos sufonnuluotos rizikos valdymo betonuojant žemoje temperatūroje strategijos. Daug dėmesio skiriama bendrai kompensuojančiajai dviejų pagrindinių strategijų: rizikos išvengimo ir jos mažinimo, charakteristikai. Kaip pagrindinis elementas priimant sprendimus, susijusius su rizikos valdymu pasirenkant bendrą strategiją, išskirta išlaidų analizė.

Copyright: © 2000 The Author(s). Published by VGTU Press.
Lizenz:

Dieses Werk wurde unter der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung 4.0 International (CC-BY 4.0) veröffentlicht und darf unter den Lizenzbedinungen vervielfältigt, verbreitet, öffentlich zugänglich gemacht, sowie abgewandelt und bearbeitet werden. Dabei muss der Urheber bzw. Rechteinhaber genannt und die Lizenzbedingungen eingehalten werden.

 • Über diese
  Datenseite
 • Reference-ID
  10363705
 • Veröffentlicht am:
  12.08.2019
 • Geändert am:
  02.06.2021