0
 • DE
 • EN
 • FR
 • International Database and Gallery of Structures

Advertisement

Experimental and Numerical Analysis of Thin-Walled Bars in Compression and Bending/Gniuždomų ir lenkiamų plonasienių strypų eksperimentinė ir skaitmeninė analizė

Author(s):
Medium: journal article
Language(s): Latvian
Published in: Journal of Civil Engineering and Management, , n. 4, v. 6
Page(s): 247-254
DOI: 10.3846/13921525.2000.10531596
Abstract:

Plieno strypinių konstrukcijų ir pramonės paviljonų stogų ir sienų strypiniai ryšiai vis dažniau pakeičiami profilių lakštų pertvarinėmis sienomis. Profiliniai lakštai, atlikdami atitvarinę funkciją ir būdami lenkiamaisiais elemetais, tokiuose konstrukciniuose sprendimuose dirba kaip gniuždomosios pertvaros. Šiame straipsnyje pateikti rezultatai bandymų, atliktų su 20 natūralių matmenų modelių, padarytų is T55×188×750 profilinių lakštų, kurių storis buvo 0,75 ir 1,00 mm. Profilinių lakštų elementai buvo gniuždomi jėga N iš profilinių lakštų, padarytų petvarų plokštumoje. Bandymai leido nustatyti apkrovų įlinkių kreives, irimo mechanizmą ir eksperimentinės sąveikos sandarą iš karto veikiant gniuždymui ir lenkimui. Straipsnyje pateiktos viensimetrių gniuždomų ir lenkiaimų plonasienių strypų sąveikos kreivės. Matematinis modelis derina Winterio (Winter) pokritinio laikomumo teoriją ir antrosios eilės lenkimo teoriją. Aptartas sąveikos kreivių sudarymo metodas. Pasiūlytas būdas, kaip įvertinti monosimetrinių, plonasienių, tuo pat metu ir gniuždomų strypų laikomumą. Rezultatai yra iliustruojami strypų, kurių ilgis 2000 mm ir skerspjūvis T55×188, kai jo storis 0,5, 0,75, 1,0 ir 1,25 mm, pavyzdžiais.

Copyright: © 2000 The Author(s). Published by VGTU Press.
License:

This creative work has been published under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) license which allows copying, and redistribution as well as adaptation of the original work provided appropriate credit is given to the original author and the conditions of the license are met.

 • About this
  data sheet
 • Reference-ID
  10363724
 • Published on:
  12/08/2019
 • Last updated on:
  02/06/2021