0
 • DE
 • EN
 • FR
 • Base de données et galerie internationale d'ouvrages d'art et du génie civil

Publicité

Experimental and Numerical Analysis of Thin-Walled Bars in Compression and Bending/Gniuždomų ir lenkiamų plonasienių strypų eksperimentinė ir skaitmeninė analizė

Auteur(s):
Médium: article de revue
Langue(s): letton
Publié dans: Journal of Civil Engineering and Management, , n. 4, v. 6
Page(s): 247-254
DOI: 10.3846/13921525.2000.10531596
Abstrait:

Plieno strypinių konstrukcijų ir pramonės paviljonų stogų ir sienų strypiniai ryšiai vis dažniau pakeičiami profilių lakštų pertvarinėmis sienomis. Profiliniai lakštai, atlikdami atitvarinę funkciją ir būdami lenkiamaisiais elemetais, tokiuose konstrukciniuose sprendimuose dirba kaip gniuždomosios pertvaros. Šiame straipsnyje pateikti rezultatai bandymų, atliktų su 20 natūralių matmenų modelių, padarytų is T55×188×750 profilinių lakštų, kurių storis buvo 0,75 ir 1,00 mm. Profilinių lakštų elementai buvo gniuždomi jėga N iš profilinių lakštų, padarytų petvarų plokštumoje. Bandymai leido nustatyti apkrovų įlinkių kreives, irimo mechanizmą ir eksperimentinės sąveikos sandarą iš karto veikiant gniuždymui ir lenkimui. Straipsnyje pateiktos viensimetrių gniuždomų ir lenkiaimų plonasienių strypų sąveikos kreivės. Matematinis modelis derina Winterio (Winter) pokritinio laikomumo teoriją ir antrosios eilės lenkimo teoriją. Aptartas sąveikos kreivių sudarymo metodas. Pasiūlytas būdas, kaip įvertinti monosimetrinių, plonasienių, tuo pat metu ir gniuždomų strypų laikomumą. Rezultatai yra iliustruojami strypų, kurių ilgis 2000 mm ir skerspjūvis T55×188, kai jo storis 0,5, 0,75, 1,0 ir 1,25 mm, pavyzdžiais.

Copyright: © 2000 The Author(s). Published by VGTU Press.
License:

Cette oeuvre a été publiée sous la license Creative Commons Attribution 4.0 (CC-BY 4.0). Il est autorisé de partager et adapter l'oeuvre tant que l'auteur est crédité et la license est indiquée (avec le lien ci-dessus). Vous devez aussi indiquer si des changements on été fait vis-à-vis de l'original.

 • Informations
  sur cette fiche
 • Reference-ID
  10363724
 • Publié(e) le:
  12.08.2019
 • Modifié(e) le:
  02.06.2021