0
 • DE
 • EN
 • FR
 • International Database and Gallery of Structures

Advertisement

Soil Mechanics and Foundation Engineering - v. 12, n. 4 (July 1975)

Published: July 1975

Articles in this Issue

Author(s) Title Page(s)
Kirilin, V. M. 238-243
Mikheev, V. V. / Ignatova, O. I. 268-271
Chebotaev, V. V. / Lytkin, V. A. / Fotieva, N. N. 244-248
Mikhailov, Yu. B. 262-267
Dikovskii, A. L. 227-230
219-222
Dykhovichnyi, Yu. A. / Gordon, A. L. / Biryukov, A. N. / Kashcheev, G. V. 231-233
Dzhurik, V. I. / Drennov, A. F. / Zarubin, N. E. 223-226
Mysholivskii, Ya. S. / Khlopetskii, M. F. 257-261
Aubakirov, A. T. 234-237
Volkova, A. E. 273-275
Gur'yanov, I. E. / Valyshev, M. V. 249-256
Fedorov, V. I. 272
 • About this
  data sheet
 • IssueID
  20981
 • Published on:
  04/12/2018
 • Last updated on:
  04/12/2018