• DE
 • EN
 • FR
 • International Database and Gallery of Structures

Advertisement

Soil Mechanics and Foundation Engineering - v. 10, n. 3 (May 1973)

Published: May 1973

Articles in this Issue

Author(s) Title Page(s)
Krutov, V. I. / D'yakonov, V. P. 163-169
Isaev, B. N. / Zelenskii, V. Yu. 170-172
Gal'perin, V. V. 203-205
Vasil'ev, Yu. I. / Gvozdev, A. A. / Fomichev, V. B. 211-213
Dovnarovich, S. V. 196-199
Ukolov, V. N. 157-159
Platonov, E. V. / Yakovlev, A. V. 229-230
Kopeiko, V. Ya. 146-151
Nikitin, V. M. / Nesmelov, N. S. 187-191
Fedorov, B. S. 143-145
Stavnitser, L. R. 230-231
Tseitlin, M. G. 152-156
Staritsyn, A. P. 220-221
Rozenvasser, G. R. 182-186
Kaganovskaya, S. E. 192-195
Zhukov, V. F. 160-162
Zabolotnyi, P. P. 173-175
Trofimenkov, Yu. G. 200-202
Ékman, V. E. 176-178
Karandaev, G. Z. 208-210
Vasil'ev, A. V. / Medvedev, O. P. / Kozlovskii, V. I. 206-207
Khorol'skaya, G. P. 218
Konovalov, A. A. / Roman, L. T. 179-181

Advertisement

 • About this
  data sheet
 • IssueID
  20943
 • Date created
  04/12/2018
 • Last Update
  04/12/2018
Premium Partnerships