0
 • DE
 • EN
 • FR
 • International Database and Gallery of Structures

Advertisement

Soil Mechanics and Foundation Engineering - v. 16, n. 3 (May 1979)

Published: May 1979

Articles in this Issue

Author(s) Title Page(s)
Dykhovichnyi, Yu. A. / Maksimenko, V. A. 146-151
Zinov'ev, A. V. 152-155
Lapin, S. K. 129-131
Tsytovich, N. A. / Abelev, M. Yu. / Sidorchuk, V. F. / Polishchuk, A. I. 140-145
161-162
170
Khristoforov, V. S. / Karaganov, V. N. 135-140
Tsai, T. N. 168-169
Shapiro, D. M. 131-134
Klement'ev, I. / Nikitenko, M. I. 156-157
Litvinov, I. M. / Tregub, A. S. / Stepura, I. V. / Tyan, R. B. 124-128
Ignatova, O. I. / Staritsyn, A. P. 164-165
Smirnov, L. V. 158-160
Fedorov, B. S. / Valeev, R. Kh. 115-118
Anshin, L. Z. / Didukh, B. I. 119-123
 • About this
  data sheet
 • IssueID
  20065
 • Published on:
  11/12/2018
 • Last updated on:
  11/12/2018