0
 • DE
 • EN
 • FR
 • International Database and Gallery of Structures

Advertisement

Smart Materials and Structures - v. 14, n. 3 (June 2005)

Published: June 2005

Articles in this Issue

Author(s) Title Page(s)
Kageyama, Kazuro / Murayama, Hideaki / Ohsawa, Isamu / Kanai, Makoto / Nagata, Keiichi / Machijima, Yuichi / Matsumura, Fumio S52-S59
Xue, S. T. / Mita, A. / Qian, Y. Y. / Xie, L. Y. / Zheng, H. T. S125-S129
Bonfiglioli, B. / Strauss, A. / Pascale, G. / Bergmeister, K. S12-S23
Chen, G. D. / Sun, S. S. / Pommerenke, D. / Drewniak, J. L. / Greene, G. G. / McDaniel, R. D. / Belarbi, A. / Mu, H. M. S88-S97
Wu, Zhongru / Su, Huaizhi S130-S136
Lin, Silian / Yang, Jann N. / Zhou, Li S162-S169
Zou, Lufan / Bao, Xiaoyi / Chen, Liang S8-S11
Hamamoto, T. S79-S87
Ansari, Farhad S1-S7
Qing, Xinlin / Kumar, Amrita / Zhang, Chang / Gonzalez, Ignacio F. / Guo, Guangping / Chang, Fu-Kuo S98-S103
Singh, Varsha / Wang, Ming L. / Lloyd, George M. S24-S31
Sumitro, Sunaryo / Kurokawa, Shoji / Shimano, Keiji / Wang, Ming L. S68-S78
Kanda, Katsuhisa / Miyamoto, Yuji / Kondo, Akihiro / Oshio, Makoto S32-S38
Lin, Chi-Chang / Wang, Chieh-Erh / Wu, Huang-Wen / Wang, Jer-Fu S137-S153
Wu, Z. S. / Yang, C. Q. / Harada, T. / Ye, L. P. S39-S51
Xu, Bin / Wu, Zhishen / Yokoyama, Koichi / Harada, Takao / Chen, Genda S116-S124
Chen, C. H. S104-S115
Andrawes, Bassem / DesRoches, Reginald S60-S67
Iwasaki, A. / Todoroki, A. / Sugiya, T. / Izumi, S. / Sakai, S. S154-S161
 • About this
  data sheet
 • IssueID
  21303
 • Published on:
  04/12/2018
 • Last updated on:
  03/08/2019