• DE
 • EN
 • FR
 • International Database and Gallery of Structures

Advertisement

Journal of Modern Transportation - v. 26, n. 1 (February 2018)

Published: February 2018

Articles in this Issue

Author(s) Title Page(s)
Liu, Zhigang / Song, Yang / Han, Ye / Wang, Hongrui / Zhang, Jing / Han, Zhiwei 1-23
Zhou, Yiliang / Yao, Lingkan / Ai, Hongzhou / Wang, Baoliang 49-56
Roh, Hyuk-Jae / Sharma, Satish 57-71
Pramod, P. J. / Jinaga, B. C. 24-35
Lustgarten, Paulina / Le Vine, Scott 72-79
Uyulan, Caglar / Gokasan, Metin / Bogosyan, Seta 36-48
 • About this
  data sheet
 • IssueID
  24230
 • Published on:
  18/12/2018
 • Last updated on:
  30/06/2019