0
 • DE
 • EN
 • FR
 • International Database and Gallery of Structures

Advertisement

Journal of Computing in Civil Engineering - v. 35, n. 2 (March 2021)

Published: March 2021

Articles in this Issue

Author(s) Title Page(s)
Sharafat, Abubakar / Khan, Muhammad Shoaib / Latif, Kamran / Seo, Jongwon 04020068
Lin, Jacob J. / Ibrahim, Amir / Sarwade, Shubham / Golparvar-Fard, Mani 04020064
Park, Somin / Baek, Francis / Sohn, Jiu / Kim, Hyoungkwan 04020072
Kim, Seongyong / Park, Seula / Kim, Hyunjung / Yu, Kiyun 04020066
Pi, Yalong / Nath, Nipun D. / Behzadan, Amir H. 04020063
Xiao, Bo / Kang, Shih-Chung 05020005
Nasiruddin Khilji, Tanzim / Lopes Amaral Loures, Luana / Rezazadeh Azar, Ehsan 04020061
Xia, Xiaolu / Li, Nan / González, Vicente A. 04020065
Scavone, Martín / Katicha, Samer / Flintsch, Gerardo 04020062
Liu, Donghai / Xia, Xietian / Chen, Junjie / Li, Shuai 04020073
Wu, Lingzi / AbouRizk, Simaan 04020067
Zhang, Zhenghua / Chen, Guoliang / Wang, Xuan / Wu, Han 04020069
Xiao, Bo / Kang, Shih-Chung 04020071
 • About this
  data sheet
 • IssueID
  53610
 • Published on:
  09/12/2020
 • Last updated on:
  09/12/2020