• DE
 • EN
 • FR
 • International Database and Gallery of Structures

Advertisement

Journal of Composites for Construction - v. 16, n. 2 (April 2012)

Published: April 2012

Articles in this Issue

Author(s) Title Page(s)
Wang, Zhenyu / Wang, Daiyu / Smith, Scott T. / Lu, Dagang 150-160
Wang, Zhenyu / Wang, Daiyu / Smith, Scott T. / Lu, Dagang 161-170
Alam, M. S. / Hussein, A. 119-126
Wu, Gang / Wang, Hai-Tao / Wu, Zhi-Shen / Liu, Hai-Yang / Ren, Yi 127-137
Kaan, Benjamin N. / Alemdar, Fatih / Bennett, Caroline R. / Matamoros, Adolfo / Barrett-Gonzalez, Ron / Rolfe, Stan 138-149
Bilotta, A. / Faella, C. / Martinelli, E. / Nigro, E. 171-184
Alfano, Giulio / De Cicco, Fiorenzo / Prota, Andrea 185-195
Robert, Mathieu / Fam, Amir 217-224
Wang, Wen-Wei / Dai, Jian-Guo / Harries, Kent A. / Bao, Qi-Hang 207-216
Galal, Khaled / Farnia, Nima / Pekau, Oscar A. 196-206

Advertisement

 • About this
  data sheet
 • IssueID
  26912
 • Published on:
  06/01/2019
 • Last updated on:
  06/01/2019
Premium Partnerships