• DE
 • EN
 • FR
 • International Database and Gallery of Structures

Advertisement

Share

Follow

Engineering Structures - August 2019

Published: August 2019

Articles in this Issue

Author(s) Title Page(s)
Wang, Shan / Kang, Shao-Bo 145-155
Le, Dinh Ba / Tran, Son Duy / Torero, José L. / Dao, Vinh T. N. 181-189
Bywalski, C. / Kaminski, M. 103-112
Phocas, Marios C. / Alexandrou, Kristis / Athini, Stella 156-165
Lombardi, Luca / De Luca, Flavia / Macdonald, John 279-295
Ozyurt, E. / Das, S. 323-334
Guo, Lei / Wang, Jingfeng / Wu, Shuncheng / Zhong, Liping 233-253
Al-Mansouri, Omar / Mege, Romain / Pinoteau, Nicolas / Guillet, Thierry / Remond, Sébastien 190-204
Zhao, He / Nie, Xin / Zhu, Dan / Tao, Mu-Xuan 71-85
Wang, Hao / Zhang, Yi-Ming / Mao, Jian-Xiao / Wan, Hua-Ping / Tao, Tian-You / Zhu, Qing-Xin 220-232
Ho, H. C. / Chung, K. F. / Liu, X. / Xiao, M. / Nethercot, D. A. 305-322
Pokhrel, J. / Seo, J. 254-263
Rombouts, Jef / Lombaert, Geert / De Laet, Lars / Schevenels, Mattias 166-180
Zhang, Shenghan / Beyer, Katrin 86-102
Godio, Michele / Vanin, Francesco / Zhang, Shenghan / Beyer, Katrin 264-278
Calabrese, A. / Losanno, D. / Spizzuoco, M. / Strano, S. / Terzo, M. 126-144
Zhang, Mingyang / Song, Huijuan / Lim, Sopokhem / Akiyama, Mitsuyoshi / Frangopol, Dan M. 30-52
Zhang, Yangxi / Deng, Mingke / Dong, Zhifang 296-304
Zanini, Mariano Angelo / Hofer, Lorenzo / Toska, Klajdi 18-29
Pan, Yanhui / Fang, Hongyuan / Li, Bin / Wang, Fuming 205-219
Nouri, F. / Valipour, H. R. / Bradford, M. A. 1-17
Ahmed, Lenda T. / Braimah, Abass 113-125
Azizi, Mahdi / Ejlali, Reza Goli / Mousavi Ghasemi, Seyyed Arash / Talatahari, Siamak 53-70

Advertisement

 • About this
  data sheet
 • IssueID
  28358
 • Date created
  09/05/2019
 • Last Update
  30/06/2019
Premium Partnerships