^ Structure Development and Performance Evaluation of Construction Knowledge Management System/ Statybų žinių valdymo sistema: struktūros kūrimas ir efektyvumo įvertinimas | Structurae
0
 • DE
 • EN
 • FR
 • International Database and Gallery of Structures

Advertisement

Structure Development and Performance Evaluation of Construction Knowledge Management System/ Statybų žinių valdymo sistema: struktūros kūrimas ir efektyvumo įvertinimas

Author(s):


Medium: journal article
Language(s): Latvian
Published in: Journal of Civil Engineering and Management, , n. 2, v. 17
Page(s): 184-196
DOI: 10.3846/13923730.2011.576833
Abstract:

Construction or civil engineering is a kind of basic necessary industry for each citizen's livelihood. Due to its characteristic of participants and tasks variety, this industry becomes highly requirement for collaboration and professional knowledge. Applying knowledge management in construction industry can improve its’ operation with positive help. To illustrate the application effect and correct suitable management system, an appropriate evaluation model of performance result with constructional knowledge management system should be built. So this research uses Windows 2003 Server IIS Ver. 5.0 as the platform to develop a constructional knowledge management sharing system. Both end user and systematic function were integrated in this system. Meanwhile, this system applied three-tier structure and FrontPage to edit Web Server pages. This research also develops a performance evaluation model to check the application result of constructional knowledge management system. With the result of this research, the competition capability of construction industry could be increased. According to the main concept of this essay, the reference about performance evaluation will be collected at first. Then the current situation of internal construction knowledge management will be described. After that, scientific analysis including fuzzy Delphi method, fuzzy analytic hierarchy process (FAHP) and fuzzy theory will be used to develop an evaluation system of knowledge management performance. This model includes four levels: knowledge creation, knowl- edge transportation, knowledge spreading and knowledge accumulating. After developing and testing, the proof of knowledge manage the feasibility duct into the construction industry, organization decision ability and competitiveness in construction industry could be promoted through this system and to echo an objective of knowledge economy. Santrauka Statyba yra vienas iš pagrindinių būtinų pramonės sektorių, kuris yra svarbus kiekvienam gyventojui. Dėl dalyviams būdingų savybių ir užduočių įvairovės šiame sektoriuje labai svarbus bendradarbiavimas ir profesines žinios. Žinių vadyba gali pagerinti statybų sektoriaus veiklą. Norint pademonstruoti taikymo poveikį ir tinkamą valdymo sistemą, reikia sukurti tinkamą efektyvumo vertinimo modelį su statybos žinų valdymo sistema. Taigi šiame tyrime kaip platformą pasitelkus Windows 2003 Server IIS Ver. 5.0 buvo sukurta statybos žinių valdymo sistema. Šioje sistemoje integruoti ir galutiniai vartotojai, ir sisteminė funkcija. Sistemoje naudojama trijų lygių struktūra, o internetinio serverio puslapiams redaguoti naudota FrontPage. Šiame tyrime taip pat kuriamas efektyvumo vertinimo modelis, kurį naudojant patikrinami statybos žinių valdymo sistemos taikymo rezultatai. Taikant šio tyrimo rezultatus, galima padidinti statybų pramonės konkurencingumą. Remiantis pagrindine šio darbo idėja, pirmiausia surenkama literatūra apie efektyvumo vertinimą. Tuomet aprašoma esama vidinio statybos žinių valdymo situacija. O tuomet, pasitelkus mokslinę analizę, įskaitant neapibrėžtų aibių Delfi metodą, neapibrėžtų aibių analitinį hierarchijos procesą (FAHP) ir neapibrėžtų aibių teoriją, sukuriama žinių vadybos efektyvumo vertinimo sistema. Šis modelis turi keturis lygius: žinių kūrimo, žinių perdavimo, žinių platinimo ir žinių kaupimo. Sukūrus ir išbandžius šios sistemos galimybes statybos pramoneje, šią sistemą būtų galima naudoti norint pagerinti organizacijos gebėjimą priimti sprendimus ir konkurencingumą; tai atitiktų žinių ekonomikos tikslus.

Structurae cannot make the full text of this publication available at this time. The full text can be accessed through the publisher via the DOI: 10.3846/13923730.2011.576833.
 • About this
  data sheet
 • Reference-ID
  10363047
 • Published on:
  12/08/2019
 • Last updated on:
  12/08/2019