^ Saosys Toolbox As Matlab Implementation in the Elastic-plastic Analysis and Optimal Design of Steel Frame Structures | Structurae
0
 • DE
 • EN
 • FR
 • International Database and Gallery of Structures

Advertisement

Saosys Toolbox As Matlab Implementation in the Elastic-plastic Analysis and Optimal Design of Steel Frame Structures

Author(s):

Medium: journal article
Language(s): Latvian
Published in: Journal of Civil Engineering and Management, , n. 1, v. 16
Page(s): 103-121
DOI: 10.3846/jcem.2010.10
Abstract:

The improved mathematical model of steel frame structures’ design is created. The loading is simple, and plastic strains are evaluated. Energy principles of deformable body mechanics and mathematical programming theory are employed. Equilibrium finite elements with interpolation functions of internal forces are used for discretization. The elements are designed using HE, IPE, RHS steel profile assortments and considering dispersion of geometrical characteristics of profile assortment sets. Optimal design of steel structures is realized by using the experimental tool system JWM SAOSYS Toolbox v0.42, which was created by the authors in MATLAB environment. SAOSYS architecture operates with object‐oriented finite elements pseudo‐polymorphously. The possibilities of this system are demonstrated by considering a numerical example of optimal design of industrial building frame with strength and stiffness constraints. The assumption of small displacements is adopted for computations. Santrauka Pasitelkus deformuojamo kūno mechanikos energinius principus ir matematinio programavimo teorija, sudarytas minimalaus tūrio strypiniu plieniniu konstrukciju, patyrusiu ir plastines deformacijas, projektavimo nuo vienkartes apkrovos uždavinio patobulintas matematinis modelis. Diskretizacijai naudojami pusiausvirieji baigtiniai elementai su iražu interpo‐liavimo funkcijomis. Elementai projektuojami iš sortimentiniu HE, IPE, RHS plieniniu profiliuočiu, atsižvelgiant i profi‐liuočiu aibiu geometriniu charakteristiku sklaida sortimentuose. Optimalus plieniniu konstrukciju projektavimas realizuojamas autoriu MATLAB aplinkoje sukurta eksperimentine sistema JWM SAOSYS Toolbox v0.42. SAOSYS architektūra pseudopolimorfiškai operuoja objektiškai orientuotais baigtiniais elementais. Sistemos SAOSYS galimybes atskleidžiamos pramoninio pastato remo optimalaus projektavimo su stiprumo ir standumo apribojimais pavyzdžiu. Skaičiuota atsižvelgus i mažu poslinkiu prielaidas.

Structurae cannot make the full text of this publication available at this time. The full text can be accessed through the publisher via the DOI: 10.3846/jcem.2010.10.
 • About this
  data sheet
 • Reference-ID
  10363124
 • Published on:
  12/08/2019
 • Last updated on:
  12/08/2019