^ Power Load Adjustment of Electric Heaters in Ventilating Equipment/Vėdinimo įrenginių elektrinių šildytuvų galios reguliavimas | Structurae
0
 • DE
 • EN
 • FR
 • International Database and Gallery of Structures

Advertisement

Power Load Adjustment of Electric Heaters in Ventilating Equipment/Vėdinimo įrenginių elektrinių šildytuvų galios reguliavimas

Author(s):

Medium: journal article
Language(s): Latvian
Published in: Journal of Civil Engineering and Management, , n. 3, v. 4
Page(s): 191-195
DOI: 10.3846/13921525.1998.10531403
Abstract:

Šilumą taupančiuose vėdinimo įrenginiuose į patalpas pučiamą orą pašildo per šilumos rekuperatorius iš patalpų ištraukiamas oras. Dažniausiai šio pašildymo nepakanka, todėl papildomai įrengiami vandens arba elektros šildytuvai, kurių galia reguliuojama automatiškai. Tyrimų tikslas—nustatyti vedinimo įrenginių elektrinių šildytuvų galios tiristorinių impulsinių reguliatorių optimalius rodiklius, įvertinti impulsinio reguliatoriaus įtaką šildytuvui ir elektros tinklui, suformuluoti pagrindinius reikalavimus laiptuotiesiems šildytuvams ir laiptuotiesiems reguliatoriams projektuoti. Vėdinimo įrenginių nedidelės galios (maždaug iki 15 kW) elektrinių šildytuvų galiai reguliuoti taikytini impulsiniai kintamo reguliavimo periodo ir kintamo laidumo intervalo reguliatoriai, kurių minimali reguliavimo periodo trukmė—10–15 s. Tokių reguliatorių sukuriami šildymo elementų paviršiaus temperatūros svyravimai dažniausiai neviršija 10 °C, pučiamo oro temperatūros svyravimai neviršija 0,5 °C, o sukuriami elektros tinklo įtampos svyravimai neviršija leistinų, jei elektros tinklo projektinė skaičiuojamoji galia ne mažiau kaip du kartus didesnė už impulsion reguliatoriaus valdomą galią. Didesnes galios elektriniams šildytuvams valdyti taikytini 15 arba 7 laiptų reguliatoriai arba kombinuotieji laiptuotieji tolygūs reguliatoriai. Straipsnyje pateikiamos matematines lygtys, pagal kurias galima apskaičiuoti impulsinių reguliatorių sukuriamus didžiausius ribinius šildymo elementų ir pučiamo oro temperatūrų svyravimus, impulsinių reguliatorių sukuriamus elektros tinklo įtampos svyravimus bei laiptuotųjų reguliatorių sukuriamus pučiamo oro komutacinius svyravimus. Aptariamam matematiniam modeliui patikrinti pateikiami temperatūrų matavimo rezultatai realiame vėdinimo įrenginyje.

Copyright: © 1998 The Author(s). Published by VGTU Press.
License:

This creative work has been published under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) license which allows copying, and redistribution as well as adaptation of the original work provided appropriate credit is given to the original author and the conditions of the license are met.

 • About this
  data sheet
 • Reference-ID
  10363828
 • Published on:
  12/08/2019
 • Last updated on:
  02/06/2021