0
 • DE
 • EN
 • FR
 • International Database and Gallery of Structures

Advertisement

Owner Preferences Regarding Renovation Measures – the Demonstration of Using Multi-Criteria Decision Making/ Savininkų teikiami prioritetai pastatų atnaujinimo priemonėms: daugiakriterinių sprendimo priėmimo metodų taikymo pavyzdys

Author(s):

Medium: journal article
Language(s): Latvian
Published in: Journal of Civil Engineering and Management, , n. 2, v. 17
Page(s): 284-295
DOI: 10.3846/13923730.2011.582380
Abstract:

The article describes typical apartment buildings built in Swedish residential areas in the ‘50s, ‘60s and 70's. Each of these buildings included calculations on the effects and investment cost of a number of renovation measures aimed at improving energy efficiency. By applying multi-criteria decision making methods Simple Additive Weighting (SAW), Multiplicative Exponential Weighting (MEW) and Complex Proportion Assessment (COPRAS), the preferences of building owners regarding renovation measures were studied. The study highlighted four important criteria, including the use of energy from district heating and electricity, investment cost and payback period. The owner preferences were found to have a major impact on the outcome of the study. These owners gave sufficient weight to renovation measures within a short payback period. Renovation actions falling out to be quite attractive are additional thermal insulation in the attic and heat recovery from exhaust air. Santrauka Straipsnyje išnagrinėti trys tipiniai švedų daugiabučiai, pastatyti 6-ajame, 7-ajame ir 8-ajame dešimtmečiais. Buvo atlikti kiekvieno šių pastatų atnaujinimo priemonių skaičiavimai, įvertinantys efektyvumą ir investavimo apimtis, kuriomis siekiama didinti energijos vartojimo efektyvumą. Taikant daugiakriterinius sprendimo priemimo metodus, tokius kaip Simple Additive Weighting (SAW), Multiplicative Exponential Weighting (MEW) and COmplex PRoportion Assessment (COPRAS), buvo tiriami savininkų teikiami prioritetai pastatų atnaujinimo priemonėms. Tyrimas buvo atliekamas vertinant keturis pastatų kriterijus: energija, vartojama centralizuotam šildymui, ir elektros energija, investicijų sąnaudos ir atsipirkimo laikotarpis. Atlikus skaičiavimus buvo nustatyta, kad didelę įtaką tyrimo rezultatams daro savininku nuomonė. Šie savininkai daugiausia demesio skyrė trumpam renovacijos priemonių atsipirkimo laikotarpiui. Viena patrauklesnių renovacijos priemonių yra papildoma šilumos izoliacija palėpėje ir šilumos gavimas iš ištraukiamo oro.

Structurae cannot make the full text of this publication available at this time. The full text can be accessed through the publisher via the DOI: 10.3846/13923730.2011.582380.
 • About this
  data sheet
 • Reference-ID
  10363052
 • Published on:
  12/08/2019
 • Last updated on:
  12/08/2019