0
 • DE
 • EN
 • FR
 • International Database and Gallery of Structures

Advertisement

Optimisation of Grillage-Type Foundations/Pamatų sijyno optimizavimas

Author(s):

Medium: journal article
Language(s): Latvian
Published in: Journal of Civil Engineering and Management, , n. 4, v. 6
Page(s): 255-261
DOI: 10.3846/13921525.2000.10531597
Abstract:

Suformuluoti pamatų sijyno optimizavimo uždavinių matematiniai modeliai, pasiūlyti jų sprendimo algoritmai. Išspręsti trys uždaviniai: lenkimo momentų, atraminių reakcijų minimizavimo ir bendras reakcijų ir lenkimo momentų minimizavimo uždavinys. Statikos uždavinys sprendžiamas baigtinių elementų metodu. Panaudotas paprastas dviejų mazgų lenkiamo strypo elementas su dviem laisvumo laipsniais mazge. Jautrumo atramų postūmiams analizė atlikta analitiškai. Optimizavimui taikytos tiesinio matematinio programavimo procedūros. Kadangi optimizavimo uždavinys yra aiškiai netiesinis, programoje įdiegtas iteracinis interaktyvus patikslinimo procesas, leidžiantis keisti atramų postūmius taip, kad optimizavimo procedūros numatymai reikiamu tikslumu atitiktų baigtinių elementų metodo sprendinius. Pirmųjų dviejų tipų uždaviniai suformuluoti griežtai, o bendrajam momentų/reakcijų optimizavimo uždaviniui taikytos tam tikros inžinerinės prielaidos. Pateikti visų trijų optimizavimo uždavinių sprendiniai įvairioms pamatų sijoms.

Copyright: © 2000 The Author(s). Published by VGTU Press.
License:

This creative work has been published under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) license which allows copying, and redistribution as well as adaptation of the original work provided appropriate credit is given to the original author and the conditions of the license are met.

 • About this
  data sheet
 • Reference-ID
  10363730
 • Published on:
  12/08/2019
 • Last updated on:
  02/06/2021