0
 • DE
 • EN
 • FR
 • International Database and Gallery of Structures

Advertisement

Limit Analysis of Reinforced Concrete Cross-Sections Under Cyclic Loadings/Ciklinės apkrovos veikiamų gelžbetoninių elementų stiprumo nustatymas

Author(s):

Medium: journal article
Language(s): Latvian
Published in: Journal of Civil Engineering and Management, , n. 5, v. 5
Page(s): 335-339
DOI: 10.3846/13921525.1999.10531485
Abstract:

Nagrinėjamas kartotinės mažaciklės apkrovos veikiamų gelžbetoninių konstrukcijių strypinių elementų skerspjūvių laikomosios galios nustatymo uždavinys. Skerspjūvių forma neapibrėžta, gali būti įvairi. Armatūra gali būti paprasta arba iš anksto įtempta. Pjūvio ǐrąžų vektoriuje įeina ašinė jėga ir lenkimo momentai. Atsižvelgiama ir į sukimo momentą ir skersines jėgas, tačiau ją įtaka laikoma antraeile. Išankstinis įtempimas ir temperatūros poveikiai laikomi kaip viena iš skerspjūvį veikiančių apkrovų. Laikomasi prielaidos, kad betonas gniuždymo srityje ir armatūra visur deformuojasi kaip idealiai, tampriai plastiškos medžiagos; betonas tempimo srityje dirba kaip idealiai trapi medžiaga. Remiantis prisitaikymo teorija suformuluotas gelžbetoninių skerspjūvių ribinės analizės optimizacijos uždavinys. Aptarta galimybė apibendrinti šią. formuluotę neidealaus plastiškumo atveju esant medžiagos sustiprėjimui ar susilpnėjimui. Pateikti tiesioginis ir atvirkštinis sudaryto uždavinio sprendimo būdai. Pateikti pavyzdžiai rodo, kad apkrovos pakartotinis poveikis mažina gelžbetoninių elementų skerspjūvių laikomają galią ir armavimo optimalumo parametrą.

Copyright: © 1999 The Author(s). Published by VGTU Press.
License:

This creative work has been published under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) license which allows copying, and redistribution as well as adaptation of the original work provided appropriate credit is given to the original author and the conditions of the license are met.

 • About this
  data sheet
 • Reference-ID
  10363771
 • Published on:
  12/08/2019
 • Last updated on:
  02/06/2021