0
 • DE
 • EN
 • FR
 • International Database and Gallery of Structures

Advertisement

Geometrically Non-Linear Analysis of Reinforced Concrete Frame Structures With the Account of Creep and Cracking in the Tension Zone/Geometriškai netiesinis gelžbetoninių rėmų skaičiavimas, atsižvelgiant į valkšnumą ir plyšius tempiamojoje zonoje

Author(s):
Medium: journal article
Language(s): Latvian
Published in: Journal of Civil Engineering and Management, , n. 8, v. 2
Page(s): 11-20
DOI: 10.3846/13921525.1996.10590167
Abstract:

Sukurtas netiesinis skaičiavimo metodas ir sudaryta kompiuterio programa, kuri įgalina atlikti realių statybinių konstrukcijų valkšnumo skaičiavimą, veikšant ilgalaikėms apkrovoms ir esant plyšiams tempiamoje betono zonoje. Programa sprendžia netiesinę rėmo deformacijos lygčių sistemą Niutono-Rafsono metodu. Naudojamas geometriškai ir fiziškai netiesinis baigtiniň elementų metodo algoritmas. Betonui priimamas integralinis valkšnumo désnis, gniuždymo zonai apsiribojama tiesiniu valkšnumu, tempiamam betonui taikomas analitinis modelis, kurį sudaro pleišėjantis betono elementas su krentančia (tempimų-deformacijų kreivės šaka, nuosekliai sujungtas su tiešiskai deformuojamu valkšniu nesupleišėjusio betono elementu. Sluoksninis skerspjūvio modelis igalina taip pat ir gniuždymo zonai pritaikyti netiesinį deformavimo dėsnį. Uždavinys yra sprendžiamas skaičiuojant deformacijų ir poslinkių prieaugius mažais laiko žingsniais.

Copyright: © 1996 The Author(s). Published by VGTU Press.
License:

This creative work has been published under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) license which allows copying, and redistribution as well as adaptation of the original work provided appropriate credit is given to the original author and the conditions of the license are met.

 • About this
  data sheet
 • Reference-ID
  10363907
 • Published on:
  12/08/2019
 • Last updated on:
  02/06/2021