^ Evaluating the Alternative Solutions of Wall Insulation By Multicriteria Methods/Pastatų sienų šiltinimo variantų vertinimas taikant daugiakriterius metodus | Structurae
0
 • DE
 • EN
 • FR
 • International Database and Gallery of Structures

Advertisement

Evaluating the Alternative Solutions of Wall Insulation By Multicriteria Methods/Pastatų sienų šiltinimo variantų vertinimas taikant daugiakriterius metodus

Author(s):


Medium: journal article
Language(s): Latvian
Published in: Journal of Civil Engineering and Management, , n. 4, v. 14
Page(s): 217-226
DOI: 10.3846/1392-3730.2008.14.20
Abstract:

The economic effect of buildings’ renovation largely depends on implementation of energy saving methods and devices. A very high economic effect is achieved by wall insulation. In this respect, it is even higher than the replacement of windows. The alternative solutions of wall insulation of buildings differ in the materials used, labour expenditure and other aspects. The cost of renovation depends on the solutions made. The criteria describing the available wall insulation alternatives may have different values. Moreover, they may change in different directions, i.e. a higher value of some criteria denotes a better state, while for others they mean a worse situation. In this environment, a compromise variant is required, which can be found by multicriteria evaluation methods. To reduce the effect of various methods on calculation results, it can be recommended to assess the object (or phenomenon) considered by several different methods, with a subsequent determination of the average estimate value. In this way, the disadvantages of some particular multicriteria evaluation methods could be compensated by the advantages of others. The integration of methods will be correct if there is a correlation between the values obtained by different methods. Santrauka Ekonominis pastatų renovacijos efektyvumas priklauso nuo energiją taupančių priemonių įgyvendinimo. Pastatų sienų šiltinimas yra viena iš geriausių priemonių ir net efektyvesnis energijos taupymo požiūriu negu langų keitimas. Pastatų sienų šiltinimo variantai skiriasi vienas nuo kito pagal medžiagas, darbo sąnaudas ir pan. Nuo to priklauso renovacijos kaina. Kriterijai, atspindintys skirtingus sienų šiltinimo variantus, gali turėti įvairių reikšmių. Gali skirtis jų kitimo kryptys, t. y. vienų kriterijų reikšmių didėjimas padėtį gerina, kitų – blogina. Kompromisiniam variantui pasirinkti padeda daugiakriterio vertinimo metodai (MCDA). Norint mažinti metodų specifikos įtaką skaičiavimų rezultatams, tą patį nagrinėjamą reiškinį tikslinga vertinti keliais būdais, paskui nustatyti šio vertinimo vidurkį. Tokiu atveju vienų daugiakriterio vertinimo būdų trūkumus kompensuoja kitų būdų privalumai. Metodų susiejimas bus korektiškas, jeigu reikšmės, gautos naudojant įvairius būdus, tarpusavyje koreliuoja.

Structurae cannot make the full text of this publication available at this time. The full text can be accessed through the publisher via the DOI: 10.3846/1392-3730.2008.14.20.
 • About this
  data sheet
 • Reference-ID
  10363186
 • Published on:
  12/08/2019
 • Last updated on:
  12/08/2019