0
 • DE
 • EN
 • FR
 • International Database and Gallery of Structures

Advertisement

The Effect of the Form of the Slits in the Resonant Suspended Ceiling on the Acoustic Indicators of a Hall/Rezonansinių kabamųjų lubų plyšių formos įtaka salės akustiniams rodikliams

Author(s):
Medium: journal article
Language(s): Latvian
Published in: Journal of Civil Engineering and Management, , n. 12, v. 3
Page(s): 44-48
DOI: 10.3846/13921525.1997.10531366
Abstract:

Straipsnyje nagrinėjama rezonansinių kabamųjų lubų su stačiakampio ir kryžiaus formos plyšiais įtaka objektyviems salės akustiniams rodikliams. Lubų plokštumos pagamintos iš 25 mm storio faneros, kuri lakuota tris kartus. Taigi kabamosios lubos pagamintos iš garsą atspindinžių medžiagų. Virš kabamųjų lubų papildomų absorbuojančių medžiagų nėra. Visos salės plokštumos yra iš garsą atspindinčių medžiagų, ir tik 119 m² orkestro pakyla padengta absorbuojančia medžiaga. Plyšių plotis abiem atvejais—50 cm, o kabamųjų lubų aukštis nuo standaus paviršiaus—100 cm. Tokiu atveju suminis kryžiaus formos plyšių plotas yra 258 m², arba 34,4% bendro lubų ploto. Stačiakampio formos plyšių plotas yra 160 m², arba 19,5% bendro lubų ploto. Vadinasi, kryžiaus formos plysių plotas yra 1,76 karto didesnis negu stačiakampio formos plyšių plotas. Tyrimai rodo, kad nefiltruoto signalo energijos slopimui plyšių suminis plotas neturi įtakos ankstyvuoju lauko slopimo periodu, kuris užima laiko intervalą iki 300–400 ms. Toliau einant laikui garso laukas lėčiau slopsta tada, kai plyšių suminis plotas yra didžiausias, t.y. esant kryžiaus, bet ne stačiakampio formos plyšiams. Vadinasi, garso laukas greičiau turėtų nuslopti esant kryžiaus formos plyšiams, o įvyksta atvirkščiai. Reverberacijos laikas daugiausia, net 0,8—1,8 s, sumažėja tada, kai plyšiai yra stačiakampio formos, t.y. kai jų suminis plotas yra mažiausias. Didėjant suminiam plyšių plotui reverberacijos laikas mažėja mažiau ir siekia iki 0,2—0,8 s, kai dažnių diapazonas iki 500 Hz. Didžiausias skirtumas siekia net apie 0,8 s. Šis mažėjimas turi išreikštą rezonansinį pobūdį su maksimumu, kai yra prie 200 ir 250 Hz. Absorbcijos koeficientai buvo apskaičiuoti pagal kabamųjų lubų ir visų salės paviršių plotus. Todėl jų absoliutinės reikšmės buvo mažos. Grafikas rodo, kad absorbcijos koeficientai maksimalias reikšmes turi esant 200 ir 250 Hz, ir jos yra didesnės tada, kai mažesnis plyšių plotas, t.y. stačiakampio formos plyšiams. Toks absorbcijos koeficiento kitimas atitinka ir reverberacijos laiko kitimą. Santykinė garso absorbcija didesnė tada, kai suminis plyšių plotas yra mažiausias. Kai 200 ir 250 Hz, esant didesniam plyšių plotui, t.y. kryžiaus formos plyšiams, absorbcija padidėja iki 60 m², o esant mažesniam suminiam plyšių plotui ji padidėja jau iki 140 m². Šie rezultatai rodo, kad tarp dviejų salės tūrių, kurie atskirti kabamosiomis lubomis, vyksta skirtinga garso laukų sąveika. Kai lubos yra su kryžiaus formos plyšiais ir kada jų suminis plotas yra didesnis negu esant stačiakampio formos plyšiams, tada vyksta didesnis garso energijų pasikeitimas tarp abiejų tūrių. Dėl to gauname mažesnes reverberacijos laiko, absorbcijos koeficiento ir absorbcijos reikšmes tada, kai lubos yra su kryžiaus formos plyšiais.

Copyright: © 1997 The Author(s). Published by VGTU Press.
License:

This creative work has been published under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) license which allows copying, and redistribution as well as adaptation of the original work provided appropriate credit is given to the original author and the conditions of the license are met.

 • About this
  data sheet
 • Reference-ID
  10363859
 • Published on:
  12/08/2019
 • Last updated on:
  02/06/2021