^ The Construction Common Product Coding System | Structurae
0
 • DE
 • EN
 • FR
 • International Database and Gallery of Structures

Advertisement

The Construction Common Product Coding System

Author(s):
Medium: journal article
Language(s): Latvian
Published in: Journal of Civil Engineering and Management, , n. 3, v. 15
Page(s): 259-268
DOI: 10.3846/1392-3730.2009.15.259-268
Abstract:

The primary technological barrier in effectively transferring information automatically and adopting Auto ID/EDI technologies in construction is the lack of a construction common product coding system (CCPCS) for encoding and transferring information. To facilitate the information transfer between different components of the construction process and using new Auto ID technologies in construction application, the paper proposes a construction common product coding system (CCPCS). It is a set of agreed‐upon standards that will facilitate communication among parties in the construction process especially using automated data collection processes and possibly technologies to transfer information in electronic form. The CCPCS the paper proposed can be classified as internal or external, permanent or temporary, primary or secondary etc. The research use barcode technology and EDI as the primary technologies to explore the impact of the CCPCS in construction application. However, the concepts of CCPCS still are advantageous for the applications of other Auto ID technologies individually or integration in construction. Santrauka Viena iš pirmųjų kliūčių perkeliant informaciją ir taikant Auto ID/EDI technologijas statyboje yra bendrojo statybos produkto kodavimo sistemos (CCPCS) trūkumas. Ja galima užkoduoti ir perkelti informaciją. Norint palengvinti skirtingų statybos proceso elementų informacijos perdavimą ir pritaikyti statybai naujas Auto ID technologijas, straipsnyje buvo pasiūlyta bendrojo statybos produkto kodavimo sistema (CCPCS). CCPCS yra rinkinys nustatytų standartų, kurie palengvins statybos proceso dalyvių bendravimą, ypač naudojant automatinius duomenų rinkimo procesus ir technologijas, kurios paverstų informaciją elektronine forma. Siūloma CCPCS gali būti skirstoma į išorinę, vidinę, laikinąją ir pastoviąją, pirminę, antrinę ir t. t. Tyrime naudojama brūkšninio kodo technologija ir EDI, kaip pirminės technologijos, kuriomis nustatomas CCPCS taikymo statyboje poveikis. CCPCS koncepcija vis dar yra naudinga taikant Auto ID technologijas tiek individualiai, tiek integruojant į statybą.

Structurae cannot make the full text of this publication available at this time. The full text can be accessed through the publisher via the DOI: 10.3846/1392-3730.2009.15.259-268.
 • About this
  data sheet
 • Reference-ID
  10363149
 • Published on:
  12/08/2019
 • Last updated on:
  12/08/2019