0
 • DE
 • EN
 • FR
 • International Database and Gallery of Structures

Advertisement

Complex Evaluation of Economical-Social Development of Lithuanian Regions/Kompleksinis socialinės-ekonominės plėtros įvertinimas lietuvos regionuose

Author(s):

Medium: journal article
Language(s): Latvian
Published in: Journal of Civil Engineering and Management, , n. 4, v. 7
Page(s): 304-309
DOI: 10.3846/13921525.2001.10531740
Abstract:

Pereinant prie rinkos ekonomikos, išryškėja didelė diferenciacija tarp atskirų šalies regionų. Tai sukelia didelę socialinę įtampą, nukenšia investicijų kryptingumas, taip pat investuojant ir į statybą, kuriai reikia nemažos investicijų dalies. Pagrindas regiono investicijoms—jo socialinė ir ekonominė plėtra. Šiuo metu Europos Sąjungos Komisijos siūlymu ji įvertinama, atsižvelgiant į regiono konkurencingumą, kurio konkreti išraiška—bendrasis vidaus produktas, tenkantis vienam regiono gyventojui. Kyla klausimas, ar šis rodiklis pakankamai objektyviai atspindi faktišką regionų socialinęekonominę plėtrą? Regiono socialinę-ekonominę plėtrą. galima apibūdinti įvairiais aspektais, veiksniais, į kuriuos galima žiūrėti kaip į dalinius kompleksinio dydžio rodiklius. Jų veikimo pobūdis yra nevienodas, kartais netgi prieštaringas, be to, jie išreiškiami pačiais įvairiausiais mato vienetais. Taigi turime uždavinį, kurį galime spręsti taikydami daugiakriterinius įvertinimo metodus. Sprendžiant šį uždavinį, dalinių rodiklių reikšmės imamos iš oficialių šaltinių, o jų reikšmingumai nustatomi taikant ekspertinius įvertinimus. Atlikus skaičiavimus ir jų rezultatus palyginus su bendrojo vidaus produkto, tenkančio vienam gyventojui, rodikliu, paaiškėjo, kad remiantis Europos Sajungos Komisijos siūlomu rodikliu nustatomi tik labiausiai išsivystę ir labiausiai atsilikę regionai, todėl tai yra pateisinama skirstant Europos Sajungos fondus. Vidaus valstybinėms investicijoms paskirstyti tarp regionų tokio vertinimo neužtenka, jis netikslus. Tikslinga taikyti straipsnyje nagrinėjamus daugiakriterinius įvertinimo būdus.

Copyright: © 2001 The Author(s). Published by VGTU Press.
License:

This creative work has been published under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) license which allows copying, and redistribution as well as adaptation of the original work provided appropriate credit is given to the original author and the conditions of the license are met.

 • About this
  data sheet
 • Reference-ID
  10363657
 • Published on:
  12/08/2019
 • Last updated on:
  02/06/2021