• DE
 • EN
 • FR
 • International Database and Gallery of Structures

Advertisement

The Causes of Shear Cracking in Prestressed Concrete Box-Girder Bridges/Iš anksto įtemptų gelžbetoninių tiltų dėzinių perdangų įstrižųjų pjūvių pleišėjimo priežastys

Author(s):
Medium: journal article
Language(s): lv 
Published in: Journal of Civil Engineering and Management, , n. 8, v. 2
Page(s): 26-34
DOI: 10.3846/13921525.1996.10590169
Abstract:

Iš anksto įtemptose tiltų dėžinėse surenkamosiose perdangose pastebimas intensyvus vertikalių sienelių pleišėjimas įstriižuose pjūviuose. Intensyviau pleišėja perdangų kraštinės sijos. Plyšių atsivėrimo plotis kartais siekia 1 mm ir daugiau. Plyšius ne visada galima apibūdinti vien tik atsivėrimo pločiu. Dažnai plyšių pločiai stabilizuojasi arba net susiaurėja, bet ilgėja esami arba atsiranda nauji plyšiai. Straipsnyje analizuojamos plyšių atsiradimo priežastys. Projektuojant dėžines surenkamąsias perdangas nebuvo atsižvelgta į sukimo ir temperatūrines įrąžas, galimus išankstinio įtempimo nuostolius dėl klijuotų ar betoninių siaurųjų sandūrij deformacijų, nepakankamai įvertinta svaibiausiųjų gniuždymo įtempimų įtaka. Lyginant su analogiškais tiltais JAV ir Prancūzijoje, Lietuvoje pastatytų tiltų dėžinių perdangų sienelės plonesnės. Šiuo metu mažai žinome apie iš anksto įtemptos armatūros įtempimų nuostolius dėi betono ir surenkamųjų elementų sandūrų valkšnumo. Respublikoje netyrinėta paros temperatūros svyravimų įtaka statiškai nesprendžiamų sistemų įrąžoms. Pasiūlyta metodika apskaičiuoti išankstinio įtempimo nuostoliams dėi klijuotij sandūrų valkšnumo. Reikėtų ištirti Lietuvos klimatinių poveikių įtaką tiltų perdangų konstrukcijoms.

Copyright: © 1996 The Author(s). Published by VGTU Press.
License:

This creative work has been published under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) license which allows copying, and redistribution as well as adaptation of the original work provided appropriate credit is given to the original author and the conditions of the license are met.

 • About this
  data sheet
 • Reference-ID
  10363908
 • Published on:
  12/08/2019
 • Last updated on:
  27/08/2019