0
 • DE
 • EN
 • FR
 • Base de données et galerie internationale d'ouvrages d'art et du génie civil

Publicité

The Causes of Shear Cracking in Prestressed Concrete Box-Girder Bridges/Iš anksto įtemptų gelžbetoninių tiltų dėzinių perdangų įstrižųjų pjūvių pleišėjimo priežastys

Auteur(s):
Médium: article de revue
Langue(s): letton
Publié dans: Journal of Civil Engineering and Management, , n. 8, v. 2
Page(s): 26-34
DOI: 10.3846/13921525.1996.10590169
Abstrait:

Iš anksto įtemptose tiltų dėžinėse surenkamosiose perdangose pastebimas intensyvus vertikalių sienelių pleišėjimas įstriižuose pjūviuose. Intensyviau pleišėja perdangų kraštinės sijos. Plyšių atsivėrimo plotis kartais siekia 1 mm ir daugiau. Plyšius ne visada galima apibūdinti vien tik atsivėrimo pločiu. Dažnai plyšių pločiai stabilizuojasi arba net susiaurėja, bet ilgėja esami arba atsiranda nauji plyšiai. Straipsnyje analizuojamos plyšių atsiradimo priežastys. Projektuojant dėžines surenkamąsias perdangas nebuvo atsižvelgta į sukimo ir temperatūrines įrąžas, galimus išankstinio įtempimo nuostolius dėl klijuotų ar betoninių siaurųjų sandūrij deformacijų, nepakankamai įvertinta svaibiausiųjų gniuždymo įtempimų įtaka. Lyginant su analogiškais tiltais JAV ir Prancūzijoje, Lietuvoje pastatytų tiltų dėžinių perdangų sienelės plonesnės. Šiuo metu mažai žinome apie iš anksto įtemptos armatūros įtempimų nuostolius dėi betono ir surenkamųjų elementų sandūrų valkšnumo. Respublikoje netyrinėta paros temperatūros svyravimų įtaka statiškai nesprendžiamų sistemų įrąžoms. Pasiūlyta metodika apskaičiuoti išankstinio įtempimo nuostoliams dėi klijuotij sandūrų valkšnumo. Reikėtų ištirti Lietuvos klimatinių poveikių įtaką tiltų perdangų konstrukcijoms.

Copyright: © 1996 The Author(s). Published by VGTU Press.
License:

Cette oeuvre a été publiée sous la license Creative Commons Attribution 4.0 (CC-BY 4.0). Il est autorisé de partager et adapter l'oeuvre tant que l'auteur est crédité et la license est indiquée (avec le lien ci-dessus). Vous devez aussi indiquer si des changements on été fait vis-à-vis de l'original.

 • Informations
  sur cette fiche
 • Reference-ID
  10363908
 • Publié(e) le:
  12.08.2019
 • Modifié(e) le:
  02.06.2021