• DE
 • EN
 • FR
 • International Database and Gallery of Structures

Advertisement

The following bibliography contains all publications indexed in this database that are linked with this name as either author, editor or any other kind of contributor.

 1. Szulej, Jacek (2016): Badania parametrów dynamicznych i materiałowych elementów żelbetowych z dodatkiem zeolitu i plastyfikatora. In: Budownictwo i Architektura, v. 15, n. 4 (December 2016).

  https://doi.org/10.24358/bud-arch_16_154_11

 2. Szulej, Jacek / Ogrodnik, Paweł (2016): Determining the level of damping vibration in bridges and footbridges. In: Budownictwo i Architektura, v. 15, n. 1 (April 2016).

  https://doi.org/10.24358/bud-arch_16_151_10

 3. Szulej, Jacek / Pieńko, Michał / Franus, Wojciech (2014): Preliminary studies of the dynamic and material parameters of reinforced concrete elements with the addition of zeolite tuffs. In: Budownictwo i Architektura, v. 13, n. 2 (June 2014).

  https://doi.org/10.35784/bud-arch.1910

 4. Szulej, Jacek (2013): The initial research of dynamic parameters for composite structures containing Zeolite. In: Budownictwo i Architektura, v. 12, n. 1 (March 2013).

  https://doi.org/10.35784/bud-arch.2211

 5. Szulej, Jacek (2009): Wyznaczenie ekwiwalentnego wiskotycznego tłumienia drgań w konstrukcjach wielomateriałowych. The method of determining damping coefficients of vibration for complex structures. In: Budownictwo i Architektura, v. 5, n. 2 (December 2009).

  https://doi.org/10.35784/bud-arch.2344

 6. Błazik-Borowa, Ewa / Bęc, Jarosław / Nowicki, Tomasz / Lipecki, Tomasz / Szulej, Jacek (2008): Pomiary parametrów przepływów dwuwymiarowych wokół modeli o przekrojach czworokątnych ustawionych na podłożu. Measurements of 2-D flow parameters around rectangular prisms arranged at the ground. In: Budownictwo i Architektura, v. 3, n. 2 (December 2008).

  https://doi.org/10.35784/bud-arch.2321

 7. Flaga, Andrzej / Szulej, Jacek / Wielgos, Piotr (2008): Comparison of determination methods of vibration’s damping coefficients for complex structures. In: Budownictwo i Architektura, v. 3, n. 2 (December 2008).

  https://doi.org/10.35784/bud-arch.2322

 8. Gontarz, Jakub / Szulej, Jacek (2020): Report on laboratory tests of sandstone and porphyry for rock fracture analysis. In: Budownictwo i Architektura, v. 19, n. 2 ( 2020).

  https://doi.org/10.35784/bud-arch.1540

 9. Ogrodnik, Paweł / Szulej, Jacek (2017): The impact of aeration of concrete based on ceramic aggregate, exposed to high temperatures, on its strength parameters. In: Construction and Building Materials, v. 157 (December 2017).

  https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2017.09.155

Search for a publication...

Only available with
My Structurae