0
 • DE
 • EN
 • FR
 • International Database and Gallery of Structures

Advertisement

The following bibliography contains all publications indexed in this database that are linked with this name as either author, editor or any other kind of contributor.

 1. Słowik, Marta (2021): Analysis of fracture processes in reinforced concrete beams without stirrups. In: Frattura ed Integrità Strutturale, v. 15, n. 57 (22 June 2021).

  https://doi.org/10.3221/igf-esis.57.23

 2. Skrzypczak, Izabela / Słowik, Marta (2019): Economical aspects concerning quality control of concrete. In: Budownictwo i Architektura, v. 18, n. 1 ( 2019).

  https://doi.org/10.24358/bud-arch_19_181_05

 3. Samborski, Marcin / Słowik, Marta (2017): Belka czy płyta? Klasyfikacja elementów konstrukcyjnych w świetle teorii wytrzymałości materiałów oraz literatury inżynierskiej. In: Budownictwo i Architektura, v. 16, n. 3 (December 2017).

  https://doi.org/10.24358/bud-arch_17_163_10

 4. Słowik, Marta / Akram, Amanda (2017): Porównanie zasad projektowania żelbetowych kominów przemysłowych. In: Budownictwo i Architektura, v. 16, n. 2 (July 2017).

  https://doi.org/10.24358/bud-arch_17_162_09

 5. Słowik, Marta (2014): The influence of longitudinal reinforcement on shear capacity of reinforced concrete members without shear reinforcement. In: Budownictwo i Architektura, v. 13, n. 3 (September 2014).

  https://doi.org/10.35784/bud-arch.1810

 6. Słowik, Marta (2013): The Influence of Concrete Strength on Shear Capacity of Reinforced Concrete Members without Shear Reinforcement. In: Budownictwo i Architektura, v. 12, n. 1 (March 2013).

  https://doi.org/10.35784/bud-arch.2186

 7. Borzęcki, Krzysztof / Słowik, Marta (2008): Wyznaczenie naprężeń normalnych w przekrojach komina żelbetowego czteroprzewodowego. The determination of normal stresses in cross-section of the four-flue reinforced concrete chimney. In: Budownictwo i Architektura, v. 3, n. 2 (December 2008).

  https://doi.org/10.35784/bud-arch.2328

 8. Słowik, Marta / Dobrowolska, Małgorzata / Borzęcki, Krzysztof (2008): Projektowanie żelbetowych kominów przemysłowych wieloprzewodowych. Dimensioning of reinforced concrete multi – flue chimneys. In: Budownictwo i Architektura, v. 3, n. 2 (December 2008).

  https://doi.org/10.35784/bud-arch.2324

 9. Dobrowolska, Małgorzata / Słowik, Marta (2008): Projektowanie żelbetowych kominów przemysłowych wieloprzewodowych. The determination of normal stresses in cross-sections of the three-flue reinforced concrete chimney. In: Budownictwo i Architektura, v. 3, n. 2 (December 2008).

  https://doi.org/10.35784/bud-arch.2325

 10. Słowik, Marta (2008): Analiza nośności i zarysowania zginanych elementów betonowych słabo zbrojonych. The analysis of load carrying capacity and cracking of slightly reinforced concrete members in bending. In: Budownictwo i Architektura, v. 2, n. 1 (June 2008).

  https://doi.org/10.35784/bud-arch.2312

 11. Słowik, Marta / Stroeven, Piet / Akram, Amanda (2020): Crack mechanisms in concrete – from micro to macro scale. In: Budownictwo i Architektura, v. 19, n. 4 ( 2020).

  https://doi.org/10.35784/bud-arch.2147

Search for a publication...

Only available with
My Structurae