• DE
 • EN
 • FR
 • International Database and Gallery of Structures

Advertisement

Tomasz Nowicki ORCID

The following bibliography contains all publications indexed in this database that are linked with this name as either author, editor or any other kind of contributor.

 1. Nowicki, Tomasz (2016): Próba zastosowania metody elementów dyskretnych w mechanice ciała stałego. In: Budownictwo i Architektura, v. 15, n. 4 (December 2016).

  https://doi.org/10.24358/bud-arch_16_154_15

 2. Nowicki, Tomasz (2014): Numerical analysis of the thermal bridge formed at the corners of buildings. In: Budownictwo i Architektura, v. 13, n. 4 (December 2014).

  https://doi.org/10.35784/bud-arch.1684

 3. Nowicki, Tomasz (2009): Survey of applications of discrete vortex method in civil engineering.. In: Budownictwo i Architektura, v. 5, n. 2 (December 2009).

  https://doi.org/10.35784/bud-arch.2343

 4. Wielgos, Piotr / Szmygin, Bogusław / Podgórski, Jerzy / Bęc, Jarosław / Nowicki, Tomasz (2008): Rozwiązanie problemu nadmiernych drgań stropów budynku przemysłowego o konstrukcji stalowej. Solution to excessive vibration of floors in a steel structured industrial building. In: Budownictwo i Architektura, v. 3, n. 2 (December 2008).

  https://doi.org/10.35784/bud-arch.2323

 5. Błazik-Borowa, Ewa / Bęc, Jarosław / Nowicki, Tomasz / Lipecki, Tomasz / Szulej, Jacek (2008): Pomiary parametrów przepływów dwuwymiarowych wokół modeli o przekrojach czworokątnych ustawionych na podłożu. Measurements of 2-D flow parameters around rectangular prisms arranged at the ground. In: Budownictwo i Architektura, v. 3, n. 2 (December 2008).

  https://doi.org/10.35784/bud-arch.2321

Search for a publication...

Only available with
My Structurae