0
 • DE
 • EN
 • FR
 • International Database and Gallery of Structures

Advertisement

The following bibliography contains all publications indexed in this database that are linked with this name as either author, editor or any other kind of contributor.

 1. Xie, Jianhe / Chen, Fangmu / Zhao, Jianbai / Lu, Ping / Liu, Feng / Li, Lijuan (2022): Flexural behaviour of full-scale precast recycled concrete sandwich panels with BFRP connectors. In: Journal of Building Engineering, v. 56 (September 2022).

  https://doi.org/10.1016/j.jobe.2022.104816

 2. Xiong, Zhe / Lin, Lianghao / Qiao, Sihua / Li, Lijuan / Li, Yinglei / He, Shaohua / Li, Zewei / Liu, Feng / Chen, Yulong (2022): Axial performance of seawater sea-sand concrete columns reinforced with basalt fibre-reinforced polymer bars under concentric compressive load. In: Journal of Building Engineering, v. 47 (April 2022).

  https://doi.org/10.1016/j.jobe.2021.103828

 3. Lu, Zhongyu / Li, Shixin / Xie, Jianhe / Huang, Quanmeng / Zhang, Baifa / Huang, Peiyan / Li, Jianglin / Li, Lijuan (2022): Durability of GFRP bars embedded in seawater sea-sand concrete: A coupling effect of prestress and immersion in seawater. In: Construction and Building Materials, v. 326 (April 2022).

  https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2022.126979

 4. Li, Lijuan / Mai, Guanghao / He, Shaohua / Xiong, Zhe / Wei, Wei / Luo, Hanwei / Liu, Feng (2021): Experimental study on bond behaviour between recycled aggregate concrete and basalt fibre-reinforced polymer bars under different strain rates. In: Construction and Building Materials, v. 290 (July 2021).

  https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2021.123218

 5. Shaban, Wafaa Mohamed / Elbaz, Khalid / Yang, Jian / Thomas, Blessen Skariah / Shen, Xiaohan / Li, Lihui / Du, Yuhang / Xie, Jianhe / Li, Lijuan (2021): Effect of pozzolan slurries on recycled aggregate concrete: Mechanical and durability performance. In: Construction and Building Materials, v. 276 (March 2021).

  https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2020.121940

 6. Xiong, Zhe / Wei, Wei / He, Shaohua / Liu, Feng / Luo, Hanwei / Li, Lijuan (2021): Dynamic bond behaviour of fibre-wrapped basalt fibre-reinforced polymer bars embedded in sea sand and recycled aggregate concrete under high-strain rate pull-out tests. In: Construction and Building Materials, v. 276 (March 2021).

  https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2020.122195

 7. Xiong, Zhe / Zhou, Keting / Ye, Zhiwei / He, Shaohua / Li, Lijuan / Li, Yinglei / Zeng, Yin / Liu, Feng: Bond behavior of basalt fiber reinforced polymer bars in seawater sea-sand concrete exposed to daily temperature variations. In: Advances in Structural Engineering.

  https://doi.org/10.1177/13694332221098023

 8. Xiong, Zhe / Tang, Zhenxing / He, Shaohua / Fang, Zhen / Chen, Zhuoming / Liu, Feng / Li, Lijuan (2021): Analysis of mechanical properties of rubberised mortar and influence of styrene–butadiene latex on interfacial behaviour of rubber–cement matrix. In: Construction and Building Materials, v. 300 (September 2021).

  https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2021.124027

 9. Fang, Shu / Li, Lijuan / Lin, Lianghao / Wang, Hongliang / Fang, Zhuangcheng / Li, Zewei / Xiong, Zhe / Liu, Feng (2021): FRP interlocking multi-spiral reinforced square concrete columns: A promising compression application for marine engineering. In: Engineering Structures, v. 244 (October 2021).

  https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2021.112733

 10. Xiong, Zhe / Zhu, Shaojun / Zou, Xiaozhou / Guo, Shuyan / Qiu, Yu / Li, Lijuan (2021): Elasto-plastic buckling behaviour of aluminium alloy single-layer cylindrical reticulated shells with gusset joints. In: Engineering Structures, v. 242 (September 2021).

  https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2021.112562

 11. Ni, Hong / Xiong, Zhe / Li, Ying-Lei / Li, Lijuan / Liu, Feng / Su, Dong / Zhou, Yi / Zhang, Zonglou / Lu, Jing (2021): Feasibility of a novel prefabricated concrete wall system for masonry structures. In: Structures, v. 32 (August 2021).

  https://doi.org/10.1016/j.istruc.2021.04.005

 12. Xiong, Zhe / Chen, Anyang / Chen, Lexian / Li, Yinglei / He, Jianian / Li, Lijuan / Zou, Xiaozhou / Qiu, Yu / Luo, Yunhai (2021): Design of bolted ball-cylinder joints under different load types. In: Structures, v. 33 (October 2021).

  https://doi.org/10.1016/j.istruc.2021.04.073

 13. Feng, Wanhui / Liu, Feng / Yang, Fei / Jing, Lin / Li, Lijuan / Li, Hongzhong / Chen, Lin (2021): Compressive behaviour and fragment size distribution model for failure mode prediction of rubber concrete under impact loads. In: Construction and Building Materials, v. 273 (March 2021).

  https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2020.121767

 14. Tang, Yunchao / Feng, Wanhui / Feng, Wenxian / Chen, Jieming / Bao, Dingjing / Li, Lijuan (2021): Compressive properties of rubber-modified recycled aggregate concrete subjected to elevated temperatures. In: Construction and Building Materials, v. 268 (January 2021).

  https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2020.121181

 15. Zou, Rui / Liu, Feng / Xiong, Zhe / He, Shaohua / Li, Lijuan / Wei, Wei (2021): Experimental study on fatigue bond behaviour between basalt fibre-reinforced polymer bars and recycled aggregate concrete. In: Construction and Building Materials, v. 270 (February 2021).

  https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2020.121399

 16. Du, Xiaotong / Song, Mingjie / Li, Lijuan (2016): The energy efficiency assessment and optimization of collaborative working air-conditions. In: Energy and Buildings, v. 133 (December 2016).

  https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2016.09.015

 17. Xiong, Zhe / Wei, Wei / Liu, Feng / Cui, Chuying / Li, Lijuan / Zou, Rui / Zeng, Yin (2021): Bond behaviour of recycled aggregate concrete with basalt fibre-reinforced polymer bars. In: Composite Structures, v. 256 (January 2021).

  https://doi.org/10.1016/j.compstruct.2020.113078

 18. Tang, Yunchao / Fang, Shu / Chen, Jieming / Ma, Liangyi / Li, Lijuan / Wu, Xiangguo (2020): Axial compression behavior of recycled-aggregate-concrete-filled GFRP–steel composite tube columns. In: Engineering Structures, v. 216 (August 2020).

  https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2020.110676

 19. Xiong, Zhe / Cai, Qinglong / Liu, Feng / Li, Lijuan / Long, Yueling (2020): Dynamic performance of RAC-filled double-skin tubular columns subjected to cyclic axial compression. In: Construction and Building Materials, v. 248 (July 2020).

  https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2020.118665

 20. Li, Lijuan / Hou, Bin / Lu, Zhongyu / Liu, Feng (2018): Fatigue behaviour of sea sand concrete beams reinforced with basalt fibre-reinforced polymer bars. In: Construction and Building Materials, v. 179 (August 2018).

  https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2018.05.218

 21. Xie, Jianhe / Huang, Liang / Guo, Yongchang / Li, Zhijian / Fang, Chi / Li, Lijuan / Wang, Junjie (2018): Experimental study on the compressive and flexural behaviour of recycled aggregate concrete modified with silica fume and fibres. In: Construction and Building Materials, v. 178 (July 2018).

  https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2018.05.136

 22. Zeng, Lan / Li, Lijuan / Su, Zhi / Liu, Feng (2018): Compressive test of GFRP-recycled aggregate concrete-steel tubular long columns. In: Construction and Building Materials, v. 176 (July 2018).

  https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2018.05.068

 23. Feng, Wanhui / Liu, Feng / Yang, Fei / Li, Lijuan / Jing, Lin (2018): Experimental study on dynamic split tensile properties of rubber concrete. In: Construction and Building Materials, v. 165 (March 2018).

  https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2018.01.073

 24. Xiong, Zhe / Deng, Jianping / Liu, Feng / Li, Lijuan / Feng, Wenxian (2018): Experimental investigation on the behavior of GFRP-RAC-steel double-skin tubular columns under axial compression. In: Thin-Walled Structures, v. 132 (November 2018).

  https://doi.org/10.1016/j.tws.2018.08.026

 25. Wei, Wei / Liu, Feng / Xiong, Zhe / Yang, Fei / Li, Lijuan / Luo, Hanwei (2020): Effect of loading rates on bond behaviour between basalt fibre-reinforced polymer bars and concrete. In: Construction and Building Materials, v. 231 (January 2020).

  https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2019.117138

 26. Wei, Wei / Liu, Feng / Xiong, Zhe / Lu, Zhongyu / Li, Lijuan (2019): Bond performance between fibre-reinforced polymer bars and concrete under pull-out tests. In: Construction and Building Materials, v. 227 (December 2019).

  https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2019.116803

 27. Feng, Wanhui / Liu, Feng / Yang, Fei / Li, Lijuan / Jing, Lin / Chen, Baiyu / Yuan, Bing (2019): Experimental study on the effect of strain rates on the dynamic flexural properties of rubber concrete. In: Construction and Building Materials, v. 224 (November 2019).

  https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2019.07.084

 28. Xie, Jianhe / Li, Jianglin / Lu, Zhongyu / Li, Zhijian / Fang, Chi / Huang, Liang / Li, Lijuan (2019): Combination effects of rubber and silica fume on the fracture behaviour of steel-fibre recycled aggregate concrete. In: Construction and Building Materials, v. 203 (April 2019).

  https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2019.01.094

 29. Li, Lijuan / Lu, Junkun / Fang, Shu / Liu, Feng / Li, Shuwang (2018): Flexural study of concrete beams with basalt fibre polymer bars. In: Proceedings of the Institution of Civil Engineers - Structures and Buildings, v. 171, n. 7 (July 2018).

  https://doi.org/10.1680/jstbu.16.00204

 30. Li, Jing / Li, Lijuan / Wang, Xin (2015): A combined polynomial transformation and proper orthogonal decomposition approach for generation of non-Gaussian wind loads on large roof structures. In: Engineering Structures, v. 102 (November 2015).

  https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2015.08.015

Search for a publication...

Only available with
My Structurae

Full text