Advertisement

Share

Follow

Published: May 2018

Articles in this Issue

Author(s) Title Page(s)
Mangalathu, Sujith / Heo, Gwanghee / Jeon, Jong-Su 166-176
Lan, Xiaoyi / Chen, Junbo / Chan, Tak-Ming / Young, Ben 177-187
Anania, Laura / Badalá, Antonio / D'Agata, Giuseppe 226-244
Pachón, Pablo / Castro, Rafael / García-Macías, Enrique / Compán, Víctor / Puertas, Esther 11-21
Oliveto, Nicholas D. / Reinhorn, Andrei M. 29-36
Wang, Xuan / Lam, Chi Chiu / Iu, Vai Pan 84-96
Yuan, Guanglin / Yang, Biao / Huang, Zhaohui / Tan, Xiaozhe 151-165
Aggarwal, Karnik / Wu, Sam / Papangelis, John 37-50
Xue, Xutian / Chen, Nian-Zhong 188-197
De Domenico, D. / Falsone, G. / Ricciardi, G. 198-212
Zubydan, Ahmed H. / ElSabbagh, Ashraf I. / Sharaf, Tarek / Farag, Abbad-Elrahman 121-134
Cai, Jingming / Pan, Jinlong / Lu, Cong 22-28
Izzi, Matteo / Polastri, Andrea / Fragiacomo, Massimo 270-282
Zare, A. R. / Ahmadizadeh, M. 245-256
Muntasir Billah, A. H. M. / Shahria Alam, M. 97-108
Xu, Guoshan / Wu, Bin / Jia, Dedeng / Xu, Xiaotong / Yang, Ge 60-71
Wang, Zhiyi / Pedroni, Nicola / Zentner, Irmela / Zio, Enrico 213-225
Wu, Liwei / Tian, Ying / Su, Youpo / Chen, Haibin 72-83
Bender, Jon / Farid, Arvin 1-10
Yossef, Mostafa / Chen, An 135-150
Chou, Jui-Sheng / Ou, Yu-Chen / Lin, Kuan-Yu / Wang, Zhi-Jia 257-269
Lengyel, G. / Németh, R. K. 51-59

Advertisement

 • About this
  data sheet
 • IssueID
  18047
 • Date created
  01/12/2018
 • Last Update
  01/12/2018
Premium Partnerships