Advertisement

Share

Follow

Engineering Structures - February 2017

Published: February 2017

Articles in this Issue

Author(s) Title Page(s)
Deng, Lu / Wang, Wei / Cai, C. S. 124-132
Tao, J. X. / Viet, N. V. / Carpinteri, A. / Wang, Q. 74-80
Zarrinzadeh, H. / Kabir, M. Z. / Deylami, A. 24-32
Zhang, Dongdong / Zhao, Qilin / Li, Feng / Huang, Yaxin 172-185
Jáger, B. / Dunai, L. / Kövesdi, B. 49-58
Maya, L. F. / Graybeal, B. 81-90
Zhou, Meng / Xu, Li-Yan / Tao, Mu-Xuan / Fan, Jian-Sheng / Hajjar, Jerome F. / Nie, Jian-Guo 186-199
Abouzied, Ahmed / Masmoudi, Radhouane 59-73
Yang, Yongxin / Zhou, Rui / Ge, Yaojun / Zou, Xiaojie / Zhang, Lihai 33-48
Ozbakkaloglu, Togay / Fang, Chengfeng / Gholampour, Aliakbar 133-150
Liu, Qiang / Huang, Xiaokun / Liu, Gang / Zhou, Zhen / Li, Gang 14-23
Ríos, José D. / Cifuentes, Héctor / Martínez-De La Concha, Antonio / Medina-Reguera, Fernando 91-104
Epackachi, Siamak / Whittaker, Andrew S. / Aref, Amjad 105-123
Ferrara, Liberato / Cremonesi, Massimiliano / Faifer, Marco / Toscani, Sergio / Sorelli, Luca / Baril, Marc-Antoine / Réthoré, Julien / Baby, Florent / Toutlemonde, François / Bernardi, Sébastien 151-171
Jiang, Z. Q. / Dou, C. / Guo, Y. L. / Zhang, A. L. 1-13

Advertisement

 • About this
  data sheet
 • IssueID
  17519
 • Date created
  06/12/2018
 • Last Update
  06/12/2018
Premium Partnerships