Advertisement

Share

Follow

Engineering Structures - v. 30, n. 9 (September 2008)

Published: September 2008

Articles in this Issue

Author(s) Title Page(s)
Wu, Minger 2301-2310
Erduran, Emrah 2548-2558
González, Arturo / Rattigan, Paraic / OBrien, Eugene J. / Caprani, Colin 2330-2337
Rebelo, C. / Simões da Silva, L. / Rigueiro, C. / Pircher, M. 2460-2469
Mentrasti, Lando 2338-2346
Tsai, C. S. / Lu, Po-Ching / Chen, Wen-Shin / Chiang, Tsu-Cheng / Yang, Chen-Tsung / Lin, Yung-Chang 2321-2329
Gravina, R. J. / Smith, S. T. 2370-2380
Ozbakkaloglu, Togay / Oehlers, Deric J. 2448-2459
Mostafaei, H. / Vecchio, F. J. / Kabeyasawa, T. 2436-2447
da Silva, J. G. S. / de Lima, L. R. O. / da S. Vellasco, P. C. G. / de Andrade, S. A. L. / de Castro, R. A. 2566-2579
Lagaros, Nikos D. / Psarras, Lemonis D. / Papadrakakis, Manolis / Panagiotou, Giannis 2528-2537
Cho, Chang-Geun / Kwon, Minho 2311-2320
Sasani, Mehrdad 2478-2491
Senjanović, Ivo / Tomašević, Stipe / Rudan, Smiljko / Senjanović, Tanja 2492-2509
Magliulo, Gennaro / Fabbrocino, Giovanni / Manfredi, Gaetano 2580-2588
Benavent-Climent, A. / Cahís, X. / Catalán, A. 2510-2516
Pandey, G. R. / Mutsuyoshi, H. / Maki, T. 2538-2547
Verderame, Gerardo Mario / Fabbrocino, Giovanni / Manfredi, Gaetano 2277-2288
Verderame, Gerardo Mario / Fabbrocino, Giovanni / Manfredi, Gaetano 2289-2300
Liu, Xue-Wen / Xie, Jun / Wu, Chuan / Huang, Xing-Chun 2401-2412
Rahami, H. / Kaveh, A. / Gholipour, Y. 2360-2369
Aristizabal-Ochoa, J. Dario 2517-2527
Vianna, J. da C. / Costa-Neves, L. F. / Vellasco, P. C. G. da S. / de Andrade, S. A. L. 2381-2391
Catbas, F. Necati / Susoy, Melih / Frangopol, Dan M. 2347-2359
Kaveh, A. / Hassani, B. / Shojaee, S. / Tavakkoli, S. M. 2559-2565
Lan, Zhangli / Yang, Xiaofan / Chen, Weimin / Zhou, Jianting / Zhou, Zhixiang / Huang, Zhongming / Zhang, Benniu 2413-2419
Azenha, Miguel / Faria, Rui 2392-2400
Xia, Xian-Kun / Shen, Hui-Shen 2420-2435
Basu, Biswajit / Nagarajaiah, Satish 2470-2477

Advertisement

 • About this
  data sheet
 • IssueID
  17516
 • Date created
  06/12/2018
 • Last Update
  06/12/2018
Premium Partnerships