Advertisement

Share

Follow

Published: May 2018

Articles in this Issue

Author(s) Title Page(s)
Liang, Ce / Wang, Chang Jiang / English, Martin / Mynors, Diane 167-176
Chen, Hui / Yi, Wei-Jian / Hwang, Hyeon-Jong 396-408
Wang, Jingfeng / Li, Beibei / Chou, Chungche / Chen, Liang 38-50
Huang, Yuner / Young, Ben 177-183
Kang, Chongjie / Schneider, Sebastian / Wenner, Marc / Marx, Steffen 184-196
Heitz, T. / Le Maoult, A. / Richard, B. / Giry, C. / Ragueneau, F. 436-451
Rofooei, Fayaz R. / Mirjalili, M. R. 332-346
Berrocal, Carlos G. / Löfgren, Ingemar / Lundgren, Karin 409-425
Couto, Carlos / Maia, Élio / Real, Paulo Vila / Lopes, Nuno 153-166
Guerrero, Héctor / Ji, Tianjian / Escobar, J. Alberto / Teran-Gilmore, Amador 294-310
Bronkhorst, Klaas B. / Febbo, Mariano / Lopes, Eduardo M. O. / Bavastri, Carlos A. 323-331
Zhai, Changhai / Lu, Bing / Wen, Weiping / Ji, Duofa / Xie, Lili 311-322
Leitner, M. / Ottersböck, M. / Pußwald, S. / Remes, H. 215-223
Gupta, Tanmay / Kumar, Manoj 358-372
Furtmüller, Thomas / Giger, Benjamin / Adam, Christoph 77-92
Zhang, Pei / Ren, Qingwen / Lei, Dong 388-395
Bender, W. / Waytuck, D. / Wang, S. / Reed, D. A. 281-293
Trahair, N. S. / Papangelis, J. P. 71-76
Cepelka, Martin / Malo, Kjell Arne 347-357
Zhou, Ying / Chen, Peng / Zhang, Dan / Gong, Shunming / Lu, Wensheng 224-240
Polimeno, Maria Rita / Roselli, Ivan / Luprano, Vincenza A. M. / Mongelli, Marialuisa / Tatì, Angelo / De Canio, Gerardo 122-136
Srisangeerthanan, Sriskanthan / Hashemi, M. Javad / Rajeev, Pathmanathan / Gad, Emad / Fernando, Saman 25-37
Gómez, S. S. / Geurts, C. P. W. / Metrikine, A. 426-435
Szyszka, Marcin / Jasienko, Jerzy / Ochsendorf, John A. 11-24
Ostrycharczyk, Anna Weronika / Malo, Kjell Arne 112-121
Hosseinpour, Emad / Baharom, Shahrizan / Badaruzzaman, Wan Hamidon W. / Al Zand, Ahmed W. 137-152
Luo, Longxi / Feng, Maria Q. / Wu, Zheng Y. 255-266
Liu, X. C. / Zhan, X. X. / Pu, S. H. / Zhang, A. L. / Xu, L. 241-254
Zhang, Chao / Yu, Hong-Xia / Choe, Lisa / Gross, John / Li, Guo-Hua 61-70
Simonetti, Hélio Luiz / Almeida, Valério S. / de Assis das Neves, Francisco 1-10
Daud, Sultan A. / Forth, John P. / Nikitas, Nikolaos 267-280
Karayannis, Chris G. / Naoum, Maria C. 93-111
Xie, Jiming / Borysiuk, D. 51-60
Cheng, Zhengshun / Gao, Zhen / Moan, Torgeir 197-214

Advertisement

 • About this
  data sheet
 • IssueID
  17508
 • Date created
  01/12/2018
 • Last Update
  01/12/2018
Premium Partnerships