Advertisement

Share

Follow

Engineering Structures - October 2017

Published: October 2017

Articles in this Issue

Author(s) Title Page(s)
Weng, Jian / Lee, Chi King / Tan, Kang Hai / Lim, Namyo Salim 147-160
Torero, José L. / Law, Angus / Maluk, Cristián 104-112
Tsai, Ying-kuan / Krauthammer, Ted 64-77
Zhang, Fangrui / Wu, Chengqing / Zhao, Xiao-Ling / Heidarpour, Amin / Li, Zhongxian 50-63
Lu, Xinzheng / Lin, Kaiqi / Li, Yi / Guan, Hong / Ren, Peiqi / Zhou, Yulong 91-103
Liao, Weizhang / Li, Miao / Zhang, Wei / Tian, Zhimin 131-146
Choi, Seung-Jai / Lee, Sang-Won / Kim, Jang-Ho Jay 113-130
Adhikary, Satadru Das / Chandra, Lado Riannevo / Christian, Abraham / Ong, Khim Chye Gary 35-49
Pham, Anh Tuan / Tan, Kang Hai / Yu, Jun 2-20
Jiang, Jian / Li, Guo-Qiang 21-34
Krauthammer, Theodor 78-90

Advertisement

 • About this
  data sheet
 • IssueID
  17380
 • Date created
  06/12/2018
 • Last Update
  06/12/2018
Premium Partnerships