0
 • DE
 • EN
 • FR
 • Base de données et galerie internationale d'ouvrages d'art et du génie civil

Publicité

La bibliographie suivante contient toutes les publications répertoriées dans la base de données qui sont reliées à ce nom en tant qu'auteur, éditeur ou collaborateur.

 1. Chen, Jiaqi / Dan, Hancheng / Ding, Yongjie / Gao, Yangming / Guo, Meng / Guo, Shuaicheng / Han, Bingye / Hong, Bin / Hou, Yue / Hu, Chichun / Hu, Jing / Huyan, Ju / Jiang, Jiwang / Jiang, Wei / Li, Cheng / Liu, Pengfei / Liu, Yu / Liu, Zhuangzhuang / Lu, Guoyang / Ouyang, Jian / Qu, Xin / Ren, Dongya / Wang, Chao / Wang, Chaohui / Wang, Dawei / Wang, Di / Wang, Hainian / Wang, Haopeng / Xiao, Yue / Xing, Chao / Xu, Huining / Yan, Yu / Yang, Xu / You, Lingyun / You, Zhanping / Yu, Bin / Yu, Huayang / Yu, Huanan / Zhang, Henglong / Zhang, Jizhe / Zhou, Changhong / Zhou, Changjun / Zhu, Xingyi: New innovations in pavement materials and engineering: A review on pavement engineering research 2021. Dans: Journal of Traffic and Transportation Engineering (English Edition).

  https://doi.org/10.1016/j.jtte.2021.10.001

 2. Wang, Fei / Fu, Hao / Liu, Guixiang / Wang, Chaohui / Yu, Sixin (2021): Preparation Optimization and Performance Evaluation of Waterborne Epoxy Resin for Roads. Dans: Advances in Civil Engineering, v. 2021 (janvier 2021).

  https://doi.org/10.1155/2021/8977674

 3. Wang, Chaohui / Tan, Songyuan / Chen, Qian / Han, Jiguo / Song, Liang / Fu, Yi (2021): Dynamic Modulus Prediction of a High-Modulus Asphalt Mixture. Dans: Advances in Civil Engineering, v. 2021 (janvier 2021).

  https://doi.org/10.1155/2021/9944415

 4. Fu, Hao / Wang, Chaohui / Yu, Gongxin / Chen, Qian / Liu, Luqing (2021): Design Optimization and Performance Evaluation of the Open-Graded Friction Course with Small Particle Size Aggregate. Dans: Advances in Civil Engineering, v. 2021 (janvier 2021).

  https://doi.org/10.1155/2021/6668378

 5. Chen, Qian / Wang, Shanshan / Wang, Chaohui / Wang, Fei / Fu, Hao / Yang, Xue (2021): Modified Waterborne Epoxy as a Cold Pavement Binder: Preparation and Long-Term Working Properties. Dans: Journal of Materials in Civil Engineering (ASCE), v. 33, n. 5 (mai 2021).

  https://doi.org/10.1061/(asce)mt.1943-5533.0003707

 6. Chen, Qian / Wang, Chaohui / Song, Liang (2020): Prediction of Low-Temperature Rheological Properties of SBS Modified Asphalt. Dans: Advances in Civil Engineering, v. 2020 (janvier 2020).

  https://doi.org/10.1155/2020/8864766

 7. Wang, Chaohui / Fu, Hao / Ma, Wanbin / Zhang, Zhifang / Ji, Xiaoping / Han, Xiaoxia (2020): Combination design and performance evaluation of conductive bonding layer for asphalt pavement active deicing. Dans: Construction and Building Materials, v. 263 (décembre 2020).

  https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2020.121037

 8. Li, Qiang / Hu, Tingyu / Luo, Sang / Gao, Lei / Wang, Chaohui / Guan, Yongsheng (2020): Evaluation of cooling effect and pavement performance for thermochromic material modified asphalt mixtures under solar radiation. Dans: Construction and Building Materials, v. 261 (novembre 2020).

  https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2020.120589

 9. Wang, Chaohui / Song, Zhi / Gao, Zhiwei / Yu, Gongxin / Wang, Shuai (2019): Preparation and performance research of stacked piezoelectric energy-harvesting units for pavements. Dans: Energy and Buildings, v. 183 (janvier 2019).

  https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2018.11.042

 10. Wang, Chaohui / Liu, Luqing / Yuan, Huazhi / Luo, Sang / Han, Xiaoxia (2020): Fabrication and heat conduction performance investigation of a heat insulation conductive bonding layer for asphalt pavements. Dans: Construction and Building Materials, v. 253 (août 2020).

  https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2020.119191

 11. Chen, Ming / Wen, Penghui / Wang, Chaohui / Chai, Zhi / Gao, Zhiwei (2020): Evaluation of particle size distribution and mechanical properties of mineral waste slag as filling material. Dans: Construction and Building Materials, v. 253 (août 2020).

  https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2020.119183

 12. Wang, Chaohui / Fan, Zhentong / Shu, Cheng / Han, Xiaoxia (2020): Preparation and performance of conductive tack coat on asphalt pavement. Dans: Construction and Building Materials, v. 251 (août 2020).

  https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2020.118949

 13. Li, Xuelian / Ye, Junhong / Badjona, Yawavi / Chen, Yuliang / Luo, Sang / Song, Xiaojin / Zhang, Hongri / Yao, Huan / Yang, Le / You, Lingyun / Wang, Chaohui / You, Zhanping (2020): Preparation and performance of colored Ultra-Thin overlay for preventive maintenance. Dans: Construction and Building Materials, v. 249 (juillet 2020).

  https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2020.118619

 14. Chen, Qian / Wang, Chaohui / Qiao, Zhi / Guo, Tengteng (2020): Graphene/tourmaline composites as a filler of hot mix asphalt mixture: Preparation and properties. Dans: Construction and Building Materials, v. 239 (avril 2020).

  https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2019.117859

 15. Yang, Guolin / Wang, Chaohui / Wen, Penghui / Yin, Weiyong (2020): Performance Characteristics of Cold-Mixed Porous Friction Course with Composite-Modified Emulsified Asphalt. Dans: Journal of Materials in Civil Engineering (ASCE), v. 32, n. 3 (mars 2020).

  https://doi.org/10.1061/(asce)mt.1943-5533.0003047

 16. Wang, Chaohui / Wen, Penghui / Wang, Menghao / Fan, Qiaojuan / Wang, Xinqi (2018): Preparation and characterization of road alkali-activated blast furnace slag paste. Dans: Construction and Building Materials, v. 181 (août 2018).

  https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2018.06.071

 17. Sun, Xiaolong / Qin, Xiao / Li, Shanqiang / Zou, Chao / Wang, Chaohui / Wang, Xuancang (2018): Characterization of thermal insulating micro-surfacing modified by inorganic insulating material. Dans: Construction and Building Materials, v. 175 (juin 2018).

  https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2018.04.170

 18. Wang, Chaohui / Chen, Qian / Fu, Hao / Chen, Jiao (2018): Heat conduction effect of steel bridge deck with conductive gussasphalt concrete pavement. Dans: Construction and Building Materials, v. 172 (mai 2018).

  https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2018.03.161

 19. Wang, Chaohui / Wang, Menghao / Xiao, Xudang / Guo, Jin (2020): Preparation and Evaluation of Durability of Color Antiskid Pavement Particles Subjected to Different Treatments. Dans: Journal of Materials in Civil Engineering (ASCE), v. 32, n. 1 (janvier 2020).

  https://doi.org/10.1061/(asce)mt.1943-5533.0002992

 20. Chen, Qian / Wang, Chaohui / Sun, Xiaolong / Cao, Yangsen / Guo, Tengteng / Chen, Jiao (2019): Evaluation and prediction for effect of conductive gussasphalt mixture on corrosion of steel bridge deck. Dans: Construction and Building Materials, v. 228 (décembre 2019).

  https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2019.116837

 21. Wang, Chaohui / Fu, Hao / Chen, Qian / Sun, Xiaolong / Guo, Tengteng / Guo, Jin (2019): Preparation and Performance of Road Micro-surfacing Materials with Exhaust Purification Function. Dans: KSCE Journal of Civil Engineering, v. 23, n. 7 (mai 2019).

  https://doi.org/10.1007/s12205-019-0856-x

 22. Song, Liang / Song, Zhi / Wang, Chaohui / Wang, Xuancang / Yu, Gongxin (2019): Arch expansion characteristics of highway cement-stabilized macadam base in Xinjiang, China. Dans: Construction and Building Materials, v. 215 (août 2019).

  https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2019.04.193

 23. Ma, Ming / Chen, Qian / Wang, Chaohui / Fu, Hao / Li, Tianyu (2019): High-performance organosilicon–refractory bauxite: Coating and fundamental properties. Dans: Construction and Building Materials, v. 207 (mai 2019).

  https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2019.02.137

 24. Chen, Qian / Wang, Chaohui / Wen, Penghui / Sun, Xiaolong / Guo, Tengteng (2019): Performance evaluation of tourmaline modified asphalt mixture based on grey target decision method. Dans: Construction and Building Materials, v. 205 (avril 2019).

  https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2019.01.168

 25. Yang, Guangwei / Li, Qiang Joshua / Wang, K. C. P. / Fei, Yue / Wang, Chaohui (2017): Multiway-Based Weigh-in-Motion Data-Clustering Analysis for Pavement ME Design. Dans: Journal of Computing in Civil Engineering, v. 31, n. 5 (septembre 2017).

  https://doi.org/10.1061/(asce)cp.1943-5487.0000688

 26. Wang, Chaohui / Wang, Peng / Li, Yanwei / Zhao, Yongzhen (2015): Laboratory investigation of dynamic rheological properties of tourmaline modified bitumen. Dans: Construction and Building Materials, v. 80 (avril 2015).

  https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2014.12.105

 27. Guo, Tengteng / Wang, Chaohui / Yang, Xue / Sun, Xiaolong (2017): Development and performance of sand fog seal with cooling and air purification effects. Dans: Construction and Building Materials, v. 141 (juin 2017).

  https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2017.03.003

 28. Li, Qiang Joshua / Zhan, You / Yang, Guangwei / Wang, Kelvin C. P. / Wang, Chaohui (2017): Panel data analysis of surface skid resistance for various pavement preventive maintenance treatments using long term pavement performance (LTPP) data. Dans: Canadian Journal of Civil Engineering / Revue canadienne de génie civil, v. 44, n. 5 (mai 2017).

  https://doi.org/10.1139/cjce-2016-0540

 29. Li, Qiang Joshua / Yang, Guangwei / Wang, Kelvin C. P. / Zhan, You / Merritt, David / Wang, Chaohui (2016): Effectiveness and performance of high friction surface treatments at a national scale. Dans: Canadian Journal of Civil Engineering / Revue canadienne de génie civil, v. 43, n. 9 (septembre 2016).

  https://doi.org/10.1139/cjce-2016-0132

 30. Chen, Qian / Wang, Chaohui / Fu, Hao / Zhang, Lian (2018): Durability evaluation of road cooling coating. Dans: Construction and Building Materials, v. 190 (novembre 2018).

  https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2018.09.071

Rechercher une publication...

Disponible seulement avec
Mon Structurae