0
 • DE
 • EN
 • FR
 • Base de données et galerie internationale d'ouvrages d'art et du génie civil

Publicité

Jerzy Podgórski ORCID

La bibliographie suivante contient toutes les publications répertoriées dans la base de données qui sont reliées à ce nom en tant qu'auteur, éditeur ou collaborateur.

 1. Gontarz, Jakub / Podgórski, Jerzy / Kalita, Marek / Siegmund, Michał (2017): Podsumowanie badań laboratoryjnych piaskowca pod kątem analizy wyrywania kotwy. Dans: Budownictwo i Architektura, v. 16, n. 3 (décembre 2017).

  https://doi.org/10.24358/bud-arch_17_163_11

 2. Kawecki, Bartosz / Podgórski, Jerzy (2016): Analiza pracy wspornikowej belki kompozytowej z uwzględnieniem różnej grubości i lokalizacji spoiny klejowej wykonanej z materiału sprężysto-idealnie plastycznego. Dans: Budownictwo i Architektura, v. 15, n. 4 (décembre 2016).

  https://doi.org/10.24358/bud-arch_16_154_19

 3. Gontarz, Jakub / Podgórski, Jerzy (2015): The study of the mechanical properties of the porous gypsum. Dans: Budownictwo i Architektura, v. 14, n. 4 (décembre 2015).

  https://doi.org/10.35784/bud-arch.1535

 4. Gontarz, Jakub / Podgórski, Jerzy (2014): Determination of tensile strength of concrete and rocks by using the Brazilian test in the confrontation with the failure criteria. Dans: Budownictwo i Architektura, v. 13, n. 2 (juin 2014).

  https://doi.org/10.35784/bud-arch.1895

 5. Wielgos, Piotr / Szmygin, Bogusław / Podgórski, Jerzy / Bęc, Jarosław / Nowicki, Tomasz (2008): Rozwiązanie problemu nadmiernych drgań stropów budynku przemysłowego o konstrukcji stalowej. Solution to excessive vibration of floors in a steel structured industrial building. Dans: Budownictwo i Architektura, v. 3, n. 2 (décembre 2008).

  https://doi.org/10.35784/bud-arch.2323

 6. Gontarz, Jakub / Podgórski, Jerzy (2020): Simulation of four-point beam bending test using the X-FEM method. Dans: Budownictwo i Architektura, v. 19, n. 3 ( 2020).

  https://doi.org/10.35784/bud-arch.2143

 7. Jamińska-Gadomska, Paulina / Lipecki, Tomasz / Pieńko, Michał / Podgórski, Jerzy (2019): Wind velocity changes along the passage between two angled walls – CFD simulations and full-scale measurements. Dans: Building and Environment, v. 157 (juin 2019).

  https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2019.04.052

 8. Podgórski, Jerzy (1985): General Failure Criterion for Isotropic Media. Dans: Journal of Engineering Mechanics (ASCE), v. 111, n. 2 (janvier 1985).

  https://doi.org/10.1061/(asce)0733-9399(1985)111:2(188)

Rechercher une publication...

Disponible seulement avec
Mon Structurae

Texte intégral
Structurae coopère avec
International Association for Bridge and Structural Engineering (IABSE)
e-mosty Magazine
e-BrIM Magazine