^ Centriškai gniuždomų spragotųjų strypų pastovumas pagal STR ir EC3 | Structurae
0
 • DE
 • EN
 • FR
 • Base de données et galerie internationale d'ouvrages d'art et du génie civil

Publicité

Centriškai gniuždomų spragotųjų strypų pastovumas pagal STR ir EC3

Auteur(s):

Médium: article de revue
Langue(s): lituanien
Publié dans: Engineering Structures and Technologies, , n. 4, v. 3
Page(s): 150-156
DOI: 10.3846/skt.2011.17
Abstrait:

Straipsnyje pateikta plieninių spragotinio skerspjūvio kolonų laikomųjų galių, apskaičiuotų vadovaujantis Lietuvoje galiojančių plieninių konstrukcijų projektavimo normų STR 2.05.08:2005 ir Eurokodo 3 nuostatomis, lyginamoji analizė. Skaičiavimai buvo atliekami vienodomis pradinėmis sąlygomis, tik naudoti skirtingi skaičiavimo metodai. Kai kuriais atvejais gautieji rezultatai yra labai prieštaringi ir reikalingi išsamesnės analizės ar eksperimentinių tyrimų.

Structurae ne peut pas vous offrir cette publication en texte intégral pour l'instant. Le texte intégral est accessible chez l'éditeur. DOI: 10.3846/skt.2011.17.
 • Informations
  sur cette fiche
 • Reference-ID
  10326054
 • Publié(e) le:
  15.07.2019
 • Modifié(e) le:
  15.07.2019