0
 • DE
 • EN
 • FR
 • Internationale Datenbank und Galerie für Ingenieurbauwerke

Anzeige

Centriškai gniuždomų spragotųjų strypų pastovumas pagal STR ir EC3

Autor(en):

Medium: Fachartikel
Sprache(n): Litauisch
Veröffentlicht in: Engineering Structures and Technologies, , n. 4, v. 3
Seite(n): 150-156
DOI: 10.3846/skt.2011.17
Abstrakt:

Straipsnyje pateikta plieninių spragotinio skerspjūvio kolonų laikomųjų galių, apskaičiuotų vadovaujantis Lietuvoje galiojančių plieninių konstrukcijų projektavimo normų STR 2.05.08:2005 ir Eurokodo 3 nuostatomis, lyginamoji analizė. Skaičiavimai buvo atliekami vienodomis pradinėmis sąlygomis, tik naudoti skirtingi skaičiavimo metodai. Kai kuriais atvejais gautieji rezultatai yra labai prieštaringi ir reikalingi išsamesnės analizės ar eksperimentinių tyrimų.

Structurae kann Ihnen derzeit diese Veröffentlichung nicht im Volltext zur Verfügung stellen. Der Volltext ist beim Verlag erhältlich über die DOI: 10.3846/skt.2011.17.
 • Über diese
  Datenseite
 • Reference-ID
  10326054
 • Veröffentlicht am:
  15.07.2019
 • Geändert am:
  15.07.2019