• DE
 • EN
 • FR
 • Base de données et galerie internationale d'ouvrages d'art et du génie civil

Publicité

Smart Materials and Structures - v. 17, n. 1 (février 2008)

Publié: février 2008

Articles dans ce numéro

Auteur(s) Titre Page(s)
Wu, T. Y. / Wang, K. W. 015048
Yang, Likang / Duan, Fubin / Eriksson, Anders 015047
Zhu, B. J. / Qin, T. Y. 015032
Liao, Lin / Yu, Wenbin 015010
Brufau-Penella, J. / Puig-Vidal, M. / Giannone, P. / Graziani, S. / Strazzeri, S. 015009
Zou, Xin-Ye / Chen, Qian / Liang, Bin / Cheng, Jian-Chun 015008
Catbas, F. N. / Gül, M. / Burkett, J. L. 015024
Marinković, D. / Köppe, H. / Gabbert, U. 015030
Wang, Jiaqi / Tang, Zhenan / Li, Jinfeng / Zhang, Fengtian 015036
Yang, Yaowen / Hu, Yuhang 015005
Sebald, Gael / Pruvost, Sebastien / Guyomar, Daniel 015012
Rong, Han / Zhifei, Shi 015018
Mane, Poorna / Mossi, Karla / Bryant, Robert 015013
Duan, W. H. / Quek, S. T. / Wang, Q. 015017
Jiang, Jian Ping / Li, Dong Xu 015027
Perry, M. A. / Bates, R. A. / Atherton, M. A. / Wynn, H. P. 015015
Ebrahimi, F. / Rastgoo, A. 015044
Mahmud, Abdus Samad / Liu, Yinong / Nam, Tae-hyun 015031
Petculescu, G. / Krishnaswamy, S. / Achenbach, J. D. 015007
Guigon, Romain / Chaillout, Jean-Jacques / Jäger, Thomas / Despesse, Ghislain 015039
Guigon, Romain / Chaillout, Jean-Jacques / Jäger, Thomas / Despesse, Ghislain 015038
Huo, Linsheng / Song, Gangbing / Li, Hongnan / Grigoriadis, Karolos 015021
Su, Huilan / Han, Jie / Wang, Na / Dong, Qun / Zhang, Di / Zhang, Chunfu 015045
Wereley, N. M. / Cho, J. U. / Choi, Y. T. / Choi, S. B. 015022
Bell, R. C. / Karli, J. O. / Vavreck, A. N. / Zimmerman, D. T. / Ngatu, G. T. / Wereley, N. M. 015028
Kim, Heung Soo / Kim, Jaehwan / Jung, Woochul / Ampofo, Joshua / Craft, William / Sankar, Jagannathan 015029
Freed, Yuval / Aboudi, Jacob 015046
Sridharamurthy, S. S. / Cadwell, K. D. / Abbott, N. L. / Jiang, H. 012001
Yang, Yaowen / Zhang, Lei 015023
Veeramani, Arun S. / Buckner, Gregory D. / Owen, Stephen B. / Cook, Richard C. / Bolotin, Gil 015037
Aoki, Y. / Gardonio, P. / Elliott, S. J. 015052
Pidaparti, R. M. / Neblett, E. B. / Miller, S. A. / Alvarez, J. C. 015001
Bao, Xiaoyi / Zhang, Chunshu / Li, Wenhai / Eisa, M. / El-Gamal, S. / Benmokrane, B. 015003
Nguyen, Quoc-Hung / Choi, Min-Kyu / Choi, Seung-Bok 015033
Alhazza, Khaled A. / Masoud, Ziyad N. / Alajmi, Mohammed 015002
Amirkhizi, Alireza V. / Nemat-Nasser, Sia 015042
Li, F. X. / Rajapakse, R. K. N. D. / Mumford, D. / Gadala, M. 015049
Bonomo, Claudia / Fortuna, Luigi / Giannone, Pietro / Graziani, Salvatore / Strazzeri, Salvatore 015014
Li, Qun / Chen, Yiheng 017001
Yin, Tao / Zhou, Lin / Rong, Min Zhi / Zhang, Ming Qiu 015019
Gandhi, Farhan / Anusonti-Inthra, Phuriwat 015025
Blom, Peter / Kari, Leif 015043
Yun, Hae-Bum / Masri, Sami F. 015040
Zhang, Xianzhou / Li, Weihua / Gong, X. L. 015051
Lin, Shuyu / Tian, Hua 015034
Endruweit, A. / Long, A. C. / Johnson, M. S. 015004
Zhu, J. J. / Liang, N. G. / Cai, M. / Liew, K. M. / Huang, W. M. 015041
Ishikawa, Ken-ichiro / Mita, Akira 015016
Yang, Wen-Pei / Chen, Lien-Wen 015011
Menzel, A. / Arockiarajan, A. / Sivakumar, S. M. 015026
Bernini, R. / Minardo, A. / Zeni, L. 015006
Challa, Vinod R. / Prasad, M. G. / Shi, Yong / Fisher, Frank T. 015035
Li, Jian / Zhang, Yunfeng / Zhu, Songye 015020
Jones, Inke / Ricciardi, Lucas / Hall, Leonard / Hansen, Hedley / Varadan, Vijay / Bertram, Chris / Maddocks, Simon / Enderling, Stefan / Saint, David / Al-Sarawi, Said / Abbott, Derek 015050

Publicité

 • Informations
  sur cette fiche
 • IssueID
  21362
 • Création
  04.12.2018
 • Modification
  03.08.2019
Partenaires Prémium