0
 • DE
 • EN
 • FR
 • Base de données et galerie internationale d'ouvrages d'art et du génie civil

Publicité

La bibliographie suivante contient toutes les publications répertoriées dans la base de données qui sont reliées à ce nom en tant qu'auteur, éditeur ou collaborateur.

 1. Chen, Jiaqi / Dan, Hancheng / Ding, Yongjie / Gao, Yangming / Guo, Meng / Guo, Shuaicheng / Han, Bingye / Hong, Bin / Hou, Yue / Hu, Chichun / Hu, Jing / Huyan, Ju / Jiang, Jiwang / Jiang, Wei / Li, Cheng / Liu, Pengfei / Liu, Yu / Liu, Zhuangzhuang / Lu, Guoyang / Ouyang, Jian / Qu, Xin / Ren, Dongya / Wang, Chao / Wang, Chaohui / Wang, Dawei / Wang, Di / Wang, Hainian / Wang, Haopeng / Xiao, Yue / Xing, Chao / Xu, Huining / Yan, Yu / Yang, Xu / You, Lingyun / You, Zhanping / Yu, Bin / Yu, Huayang / Yu, Huanan / Zhang, Henglong / Zhang, Jizhe / Zhou, Changhong / Zhou, Changjun / Zhu, Xingyi: New innovations in pavement materials and engineering: A review on pavement engineering research 2021. Dans: Journal of Traffic and Transportation Engineering (English Edition).

  https://doi.org/10.1016/j.jtte.2021.10.001

 2. Ren, Shisong / Liu, Xueyan / Lin, Peng / Wang, Haopeng / Fan, Weiyu / Erkens, Sandra (2021): The continuous swelling-degradation behaviors and chemo-rheological properties of waste crumb rubber modified bitumen considering the effect of rubber size. Dans: Construction and Building Materials, v. 307 (novembre 2021).

  https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2021.124966

 3. Lam, Khee Poh / Zhang, Rongpeng / Wang, Haopeng / Dong, Bing / Zhang, Rui (2013): Development of web-based information technology infrastructures and regulatory repositories for green building codes in China (iCodes). Dans: Building Simulation, v. 6, n. 2 (mai 2013).

  https://doi.org/10.1007/s12273-013-0112-0

 4. Lin, Peng / Huang, Weidong / Liu, Xueyan / Apostolids, Panos / Wang, Haopeng / Yan, Chuanqi (2020): Laboratory Evaluation of the Effects of Long-Term Aging on High-Content Polymer-Modified Asphalt Binder. Dans: Journal of Materials in Civil Engineering (ASCE), v. 32, n. 7 (juillet 2020).

  https://doi.org/10.1061/(asce)mt.1943-5533.0003208

 5. Wang, Haopeng / Liu, Xueyan / Erkens, Sandra / Skarpas, Athanasios (2020): Experimental characterization of storage stability of crumb rubber modified bitumen with warm-mix additives. Dans: Construction and Building Materials, v. 249 (juillet 2020).

  https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2020.118840

 6. Wang, Haopeng / Liu, Xueyan / Apostolidis, Panos / van de Ven, Martin / Erkens, Sandra / Skarpas, Athanasios (2020): Effect of laboratory aging on chemistry and rheology of crumb rubber modified bitumen. Dans: Materials and Structures, v. 53, n. 2 (17 février 2020).

  https://doi.org/10.1617/s11527-020-1451-9

 7. Wang, Haopeng / Liu, Xueyan / van de Ven, Martin / Lu, Guoyang / Erkens, Sandra / Skarpas, Athanasios (2020): Fatigue performance of long-term aged crumb rubber modified bitumen containing warm-mix additives. Dans: Construction and Building Materials, v. 239 (avril 2020).

  https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2019.117824

 8. Zhao, Jie / Lam, Khee Poh / Biswas, Tajin / Wang, Haopeng (2015): An online platform to automate LEED energy performance evaluation and submission process. Dans: Construction Innovation, v. 15, n. 3 (juillet 2015).

  https://doi.org/10.1108/ci-04-2014-0020

 9. Karaguzel, Omer T. / Elshambakey, Mohammed / Zhu, Yimin / Hong, Tianzhen / Tolone, William J. / Das Bhattacharjee, Sreyasee / Cho, Isaac / Dou, Wenwen / Wang, Haopeng / Lu, Siliang / Khalefa, Mohamed / Tao, Yong (2019): Open Computing Infrastructure for Sharing Data Analytics to Support Building Energy Simulations. Dans: Journal of Computing in Civil Engineering, v. 33, n. 6 (novembre 2019).

  https://doi.org/10.1061/(asce)cp.1943-5487.0000857

 10. Wang, Haopeng / Liu, Xueyan / Apostolidis, Panos / Erkens, Sandra / Scarpas, Tom (2019): Numerical investigation of rubber swelling in bitumen. Dans: Construction and Building Materials, v. 214 (juillet 2019).

  https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2019.04.144

 11. Wang, Haopeng / Yang, Jun / Liao, Hui / Chen, Xianhua (2016): Electrical and mechanical properties of asphalt concrete containing conductive fibers and fillers. Dans: Construction and Building Materials, v. 122 (septembre 2016).

  https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2016.06.063

 12. Zhou, Debao / Wang, Haopeng / Bai, Jing / Cao, Jianguo (2014): Effects of oxygen plasma treatment and e-beam evaporation on AgNWs/PDMS based stretchable electrode. Dans: Smart Materials and Structures, v. 23, n. 10 (octobre 2014).

  https://doi.org/10.1088/0964-1726/23/10/104001

Rechercher une publication...

Disponible seulement avec
Mon Structurae