0
 • DE
 • EN
 • FR
 • Base de données et galerie internationale d'ouvrages d'art et du génie civil

Publicité

La bibliographie suivante contient toutes les publications répertoriées dans la base de données qui sont reliées à ce nom en tant qu'auteur, éditeur ou collaborateur.

 1. Szerafin, Jerzy / Zaprawa, Paweł (2018): Modelowanie przepływu dyspersji cementowej jako cieczy nieliniowo plastycznie lepkiej. Dans: Budownictwo i Architektura, v. 17, n. 4 ( 2018).

  https://doi.org/10.24358/bud-arch_18_174_06

 2. Grabias, Marek / Halicka, Anna / Snela, Małgorzata / Szerafin, Jerzy (2016): Projektowanie konstrukcji budowlanych z uwagi na warunki pożarowe jako podstawa bezpieczeństwa ludzi i mienia w czasie pożaru obiektu budowlanego. Dans: Budownictwo i Architektura, v. 15, n. 3 (septembre 2016).

  https://doi.org/10.24358/bud-arch_16_153_02

 3. Szerafin, Jerzy / Halicka, Anna (2016): Detale projektowe jako jedna z przyczyn wad pierwotnych żelbetowych stropów w garażu wielostanowiskowym. Dans: Budownictwo i Architektura, v. 15, n. 2 (juin 2016).

  https://doi.org/10.24358/bud-arch_16_152_02

 4. Dąbek, Anna / Dyś, Natalia / Wyszyńska, Katarzyna / Zaniuk, Ilona / Szerafin, Jerzy (2013): Protection of constructions of the buildings against accidental actions. Dans: Budownictwo i Architektura, v. 12, n. 4 (décembre 2013).

  https://doi.org/10.35784/bud-arch.1961

 5. Szerafin, Jerzy (2009): Weryfikacja doświadczalna nowego równania przepływu dyspersji cementowej. Experimental testing of the new flow equation of cement dispersion. Dans: Budownictwo i Architektura, v. 4, n. 1 (juin 2009).

  https://doi.org/10.35784/bud-arch.2333

 6. Szerafin, Jerzy (2008): Wpływ tarciowych oporów ruchu na zasięg tłoczenia dyspersji cementowej. Influence of the friction factor on the range of cement dispersion flow. Dans: Budownictwo i Architektura, v. 2, n. 1 (juin 2008).

  https://doi.org/10.35784/bud-arch.2318

Rechercher une publication...

Disponible seulement avec
Mon Structurae

Texte intégral