0
 • DE
 • EN
 • FR
 • Base de données et galerie internationale d'ouvrages d'art et du génie civil

Publicité

La bibliographie suivante contient toutes les publications répertoriées dans la base de données qui sont reliées à ce nom en tant qu'auteur, éditeur ou collaborateur.

 1. Sun, Zheng / Li, Yuan-Qing / Huang, Pei / Cao, Hua-Jun / Zeng, Wei / Li, Jia / Li, Fei / Sun, Bao-Gang / Shi, Han-Qiao / Zhou, Zi-li / Hu, Ning / Fu, Shao-Yun (2021): Temperature-dependent mechanical properties of polyetherimide composites reinforced by graphene oxide-coated short carbon fibers. Dans: Composite Structures, v. 270 (août 2021).

  https://doi.org/10.1016/j.compstruct.2021.114075

 2. Gong, Yu / Chen, Xinjian / Li, Wangchang / Zhao, Libin / Tao, Junan / Zhang, Jianyu / Hu, Ning (2021): Delamination in carbon fiber epoxy DCB laminates with different stacking sequences: R-curve behavior and bridging traction-separation relation. Dans: Composite Structures, v. 262 (avril 2021).

  https://doi.org/10.1016/j.compstruct.2021.113605

 3. Hu, Ning / Shimomukai, Takahito / Fukunaga, Hisao / Su, Zhongqing (2008): Damage Identification of Metallic Structures Using A0 Mode of Lamb Waves. Dans: Structural Health Monitoring, v. 7, n. 3 (juillet 2008).

  https://doi.org/10.1177/1475921708090566

 4. Xu, Yuandong / Fu, Chao / Hu, Ning / Huang, Baoshan / Gu, Fengshou / Ball, Andrew D. (2021): A phase linearisation–based modulation signal bispectrum for analysing cyclostationary bearing signals. Dans: Structural Health Monitoring, v. 20, n. 3 (janvier 2021).

  https://doi.org/10.1177/1475921720949827

 5. Hu, Ning / Cai, Yindi / Zhu, Guangjun / Tsuji, Chihiro / Liu, Yaolu / Cao, YanPing (2011): Characterization of damage size in metallic plates using Lamb waves. Dans: Structural Health Monitoring, v. 11, n. 2 (juillet 2011).

  https://doi.org/10.1177/1475921711414230

 6. Hu, Ning / Matsumoto, Satoshi / Nishi, Ryu / Fukunaga, Hisao (2007): Identification of impact forces on composite structures using an inverse approach. Dans: Structural Engineering and Mechanics, v. 27, n. 4 (novembre 2007).

  https://doi.org/10.12989/sem.2007.27.4.409

 7. Hu, Ning / Wang, Bo / Sekine, Hideki / Yao, Zhenhan / Tan, Guowen (1998): Shape-optimum design of a bi-material single-lap joint. Dans: Composite Structures, v. 41, n. 3-4 (mars 1998).

  https://doi.org/10.1016/s0263-8223(98)00054-3

 8. Xue, Mingde / Cheng, Lejin / Hu, Ning (2003): The stress analysis of sandwich shells faced with composite sheets based on 3D FEM. Dans: Composite Structures, v. 60, n. 1 (avril 2003).

  https://doi.org/10.1016/s0263-8223(02)00312-4

 9. Guo, Fang-Liang / Huang, Pei / Li, Yuan-Qing / Hu, Ning / Fu, Shao-Yun (2021): Multiscale modeling of mechanical behaviors of carbon fiber reinforced epoxy composites subjected to hygrothermal aging. Dans: Composite Structures, v. 256 (janvier 2021).

  https://doi.org/10.1016/j.compstruct.2020.113098

 10. Yang, Pingping / Hu, Ning / Guo, Xiaojun / Dong, Leiting / Chen, Yang / Guo, Zaoyang (2020): An ultra-simple universal model for the effective elastic properties of isotropic 3D closed-cell porous materials. Dans: Composite Structures, v. 249 (octobre 2020).

  https://doi.org/10.1016/j.compstruct.2020.112531

 11. Gong, Yu / Chen, Xinjian / Tao, Junan / Zhao, Libin / Zhang, Jianyu / Hu, Ning (2020): A simple procedure for determining the mode I bridging stress of composite DCB laminates without measuring the crack opening displacement. Dans: Composite Structures, v. 243 (juillet 2020).

  https://doi.org/10.1016/j.compstruct.2020.112147

 12. Gong, Yu / Zhao, Libin / Zhang, Jianyu / Hu, Ning (2020): Crack closure in the fatigue delamination of composite multidirectional DCB laminates with large-scale fiber bridging. Dans: Composite Structures, v. 244 (juillet 2020).

  https://doi.org/10.1016/j.compstruct.2020.112220

 13. Yang, Pingping / Zhang, Yifan / Dong, Leiting / Chen, Yang / Guo, Zaoyang / Hu, Ning (2019): Why the reciprocal theorem of Poisson’s ratios does not hold for some orthotropic flexible textile composites. Dans: Composite Structures, v. 225 (octobre 2019).

  https://doi.org/10.1016/j.compstruct.2019.111110

 14. Gong, Yu / Zhang, Bing / Zhao, Libin / Zhang, Jianyu / Hu, Ning / Zhang, Chuanzeng (2019): R-curve behaviour of the mixed-mode I/II delamination in carbon/epoxy laminates with unidirectional and multidirectional interfaces. Dans: Composite Structures, v. 223 (septembre 2019).

  https://doi.org/10.1016/j.compstruct.2019.110949

 15. Wang, Kangkang / Zhao, Libin / Hong, Haiming / Gong, Yu / Zhang, Jianyu / Hu, Ning (2019): An analytical model for evaluating the buckling, delamination propagation, and failure behaviors of delaminated composites under uniaxial compression. Dans: Composite Structures, v. 223 (septembre 2019).

  https://doi.org/10.1016/j.compstruct.2019.110937

 16. Yang, Jishi / Sun, Dongyang / Hu, Ning / Ning, Huiming / Zhang, Jianyu / Ye, Wei / Wu, Jian (2019): Multi-objective robust design optimization of a two-dimensional tri-axial braided hollow pillar using an evolutionary algorithm. Dans: Composite Structures, v. 220 (juillet 2019).

  https://doi.org/10.1016/j.compstruct.2019.03.058

 17. Liu, Fengrui / Lu, Xuheng / Zhao, Libin / Zhang, Jianyu / Xu, Jifeng / Hu, Ning (2018): Investigation of bolt load redistribution and its effect on failure prediction in double-lap, multi-bolt composite joints. Dans: Composite Structures, v. 202 (octobre 2018).

  https://doi.org/10.1016/j.compstruct.2018.02.043

 18. Gong, Yu / Zhao, Libin / Zhang, Jianyu / Hu, Ning (2018): An improved power law criterion for the delamination propagation with the effect of large-scale fiber bridging in composite multidirectional laminates. Dans: Composite Structures, v. 184 (janvier 2018).

  https://doi.org/10.1016/j.compstruct.2017.10.076

 19. Zhao, Libin / Shan, Meijuan / Hong, Haiming / Qi, Dexuan / Zhang, Jianyu / Hu, Ning (2017): A residual strain model for progressive fatigue damage analysis of composite structures. Dans: Composite Structures, v. 169 (juin 2017).

  https://doi.org/10.1016/j.compstruct.2016.10.119

 20. Zhao, Libin / Wang, Yana / Zhang, Jianyu / Gong, Yu / Hu, Ning / Li, Ning (2017): XFEM-based model for simulating zigzag delamination growth in laminated composites under mode I loading. Dans: Composite Structures, v. 160 (janvier 2017).

  https://doi.org/10.1016/j.compstruct.2016.11.006

 21. Zhang, Jianyu / Qi, Dexuan / Zhou, Longwei / Zhao, Libin / Hu, Ning (2015): A progressive failure analysis model for composite structures in hygrothermal environments. Dans: Composite Structures, v. 133 (décembre 2015).

  https://doi.org/10.1016/j.compstruct.2015.07.063

 22. Wang, Yang / Hu, Ning / Zuo, Jian / Rameezdeen, Raufdeen (2020): Project Management Personnel Turnover in Public Sector Construction Organizations in China. Dans: Journal of Management in Engineering (ASCE), v. 36, n. 2 (mars 2020).

  https://doi.org/10.1061/(asce)me.1943-5479.0000735

 23. Li, Zongheng / Ning, Huiming / Liu, Liangbin / Xu, Chaohe / Li, Yuanqing / Zeng, Zhong / Liu, Feng / Hu, Ning (2019): Fabrication of bagel-like graphene aerogels and its application in pressure sensors. Dans: Smart Materials and Structures, v. 28, n. 5 (mai 2019).

  https://doi.org/10.1088/1361-665x/ab0ea3

 24. Hu, Ning (1997): A solution method for dynamic contact problems. Dans: Computers & Structures, v. 63, n. 6 (juin 1997).

  https://doi.org/10.1016/s0045-7949(96)00408-7

 25. Liu, Yaolu / Li, Yuan / Liu, Feng / Morii, Masaki / Hu, Ning / Ning, Huiming / Wu, Liangke (2015): Monitoring of Local Plasticity Using Lamb Waves. Dans: Advances in Structural Engineering, v. 18, n. 3 (mars 2015).

  https://doi.org/10.1260/1369-4332.18.3.339

 26. Wang, Bo / Hu, Ning (2000): Study of a spherical shell with a surface crack by the line-spring model. Dans: Engineering Structures, v. 22, n. 8 (juin 2000).

  https://doi.org/10.1016/s0141-0296(99)00031-0

 27. Liu, Yaolu / Hu, Ning / Watanabe, Tomonori / Koshin, Yuriko / Cao, YanPing / Fukunaga, Hisao (2011): Relative reflection intensity of Lamb waves from elliptically-shaped damages in metallic plates. Dans: Smart Materials and Structures, v. 20, n. 7 (juillet 2011).

  https://doi.org/10.1088/0964-1726/20/7/075010

 28. Chen, Xiang / Peng, Xianghe / Chen, Bin / Han, Jia / Zeng, Zhongmin / Hu, Ning (2015): Experimental investigation on transformation, reorientation and plasticity of Ni47Ti44Nb9SMA under biaxial thermal–mechanical loading. Dans: Smart Materials and Structures, v. 24, n. 7 (juillet 2015).

  https://doi.org/10.1088/0964-1726/24/7/075025

 29. Hu, Bin / Hu, Ning / Cai, Yindi / Yuan, Weifeng / Yan, Cheng / Cai, Yong / Furukawa, Manabu / Matsushita, Makoto (2013): Performance characterization of VGCF/epoxy nanocomposite sensors under static load cycles and in static structural health monitoring. Dans: Smart Materials and Structures, v. 22, n. 4 (avril 2013).

  https://doi.org/10.1088/0964-1726/22/4/045008

Rechercher une publication...

Disponible seulement avec
Mon Structurae