0
 • DE
 • EN
 • FR
 • Base de données et galerie internationale d'ouvrages d'art et du génie civil

Publicité

La bibliographie suivante contient toutes les publications répertoriées dans la base de données qui sont reliées à ce nom en tant qu'auteur, éditeur ou collaborateur.

 1. Bęc, Jarosław / Jukowski, Michał (2016): Static and modalanalysis of Solidarity Bridge in Płock. Dans: Budownictwo i Architektura, v. 15, n. 1 (avril 2016).

  https://doi.org/10.24358/bud-arch_16_151_19

 2. Lipecki, Tomasz / Bęc, Jarosław / Jamińska, Paulina (2014): Wind action on steel chimneys according to standards. Dans: Budownictwo i Architektura, v. 13, n. 2 (juin 2014).

  https://doi.org/10.35784/bud-arch.1902

 3. Bęc, Jarosław / Lipecki, Tomasz / Błazik-Borowa, Ewa (2013): Wind Tunnel Measurements of Aeroelastic Guyed Mast Models. Dans: Budownictwo i Architektura, v. 12, n. 1 (mars 2013).

  https://doi.org/10.35784/bud-arch.2200

 4. Wielgos, Piotr / Szmygin, Bogusław / Podgórski, Jerzy / Bęc, Jarosław / Nowicki, Tomasz (2008): Rozwiązanie problemu nadmiernych drgań stropów budynku przemysłowego o konstrukcji stalowej. Solution to excessive vibration of floors in a steel structured industrial building. Dans: Budownictwo i Architektura, v. 3, n. 2 (décembre 2008).

  https://doi.org/10.35784/bud-arch.2323

 5. Błazik-Borowa, Ewa / Bęc, Jarosław / Nowicki, Tomasz / Lipecki, Tomasz / Szulej, Jacek (2008): Pomiary parametrów przepływów dwuwymiarowych wokół modeli o przekrojach czworokątnych ustawionych na podłożu. Measurements of 2-D flow parameters around rectangular prisms arranged at the ground. Dans: Budownictwo i Architektura, v. 3, n. 2 (décembre 2008).

  https://doi.org/10.35784/bud-arch.2321

 6. Bęc, Jarosław (2007): Aerodynamika masztów z odciągami. Aerodynamics of guyed masts. Dans: Budownictwo i Architektura, v. 1, n. 1 (décembre 2007).

  https://doi.org/10.35784/bud-arch.2304

 7. Bęc, Jarosław / Lipecki, Tomasz / Flaga, Andrzej (2011): Aerodynamic Analysis of Two Footbridges in Cracow. Présenté pendant: 4th International Conference Footbridge 2011, Wroclaw, Poland, 6-8 July 2011.
Rechercher une publication...

Disponible seulement avec
Mon Structurae

Texte intégral