0
 • DE
 • EN
 • FR
 • Base de données et galerie internationale d'ouvrages d'art et du génie civil

Publicité

Valuation of Commercial Premises By the Method of Multiple Criteria Analysis/Komercinių patalpų vertinimas daugiakriterinės analizės vertės nustatymo metodu

Auteur(s):
Médium: article de revue
Langue(s): letton
Publié dans: Journal of Civil Engineering and Management, , n. 6, v. 6
Page(s): 457-463
DOI: 10.3846/13921525.2000.10531631
Abstrait:

Daugelį problemų, su kuriomis susiduriama vertinant nekilnojamąjį turtą, galima išspręsti daugiakriterinės analizės metodais. Šie metodai pradėti taikyti tik XX a. antrojoje pusėje. Šiuo metu jie užima labai svarbią vietą pasaulinėje nekilnojamojo turto vertinimo praktikoje. Daugeliu atveju tarptautinėje praktikoje jie yra pagrįsti rinkos modeliavimu ir ekonominiu vertintojų mąstymu, todėl kartais pateikiami kaip atskiri vertinimo metodai ir vadinami šiuolaikiniais. Šiame straipsnyje siūlomas naujas daugiakriterinės analizės vertės nustatymo metodas. Jis yra pagrįstas rinkos analize bei vertinimo principu ir atitinka klasikinį lyginamosios vertės metodą. Jį galima priskirti netiesioginių lyginamosios vertės metodų grupei. Šie metodai daugiakriterinę nekilnojamojo turto analizę leidžia atlikti plačiau ir universaliau, nes remiasi daueelio skirtingų kriterijų, t. y. kokybinių, kiekybinių bei rinkos konjunktūros įvertinimu. Siūlomas metodas gali patenkinti daugelio suinteresuotų grupių tikslus bei poreikius, nes juo remiantis galima nustatyti ne tik nekilnojamojo turto rinkos vertę, bet ir kitas vertes, pvz., investicinę, naudojimo, esamo naudojimo rinkos vertę ir t. t. Šiame straipsnyje pateiktas metodo teorinis modelis, kuriuo remiantis buvo nustatyta patalpų. skirtų komercijai, rinkos vertė.

Copyright: © 2000 The Author(s). Published by VGTU Press.
License:

Cette oeuvre a été publiée sous la license Creative Commons Attribution 4.0 (CC-BY 4.0). Il est autorisé de partager et adapter l'oeuvre tant que l'auteur est crédité et la license est indiquée (avec le lien ci-dessus). Vous devez aussi indiquer si des changements on été fait vis-à-vis de l'original.

 • Informations
  sur cette fiche
 • Reference-ID
  10363703
 • Publié(e) le:
  12.08.2019
 • Modifié(e) le:
  02.06.2021