0
 • DE
 • EN
 • FR
 • Base de données et galerie internationale d'ouvrages d'art et du génie civil

Publicité

Stochastic Stability Problems in Structural Mechanics/Stochastiniai konstrukcijų mechanikos stabilumo uždaviniai

Auteur(s):
Médium: article de revue
Langue(s): letton
Publié dans: Journal of Civil Engineering and Management, , n. 10, v. 3
Page(s): 18-23
DOI: 10.3846/13921525.1997.10531679
Abstrait:

Straipsnyje nagrinėjamas konstrukcijų su atsitiktinėmis savybėmis stabilumas. Tokios konstrukcijos yra veikiamos statinių bei atsitiktinių dinaminių apkrovų. Tiriama priklausomybė tarp konstrukcijos savybių ir parametrinės apkrovos rodiklių. Stochastinių baigtinių elementų idėja taikoma geometriškai netiesinių sistemų analizei. Stabilumo uždavinys yra nagrinėjamas tiek statinio, tiek dinaminio stabilumo prasme. Išanalizavus apibendrintos diskrečosios sistemos judėjimo lygtis (1–9), stabilumo uždavinys formuluojamas kaip tikrinių reikšmių uždavinys (10–11) nežinomo apkrovos daugiklio atžvilgiu. Tam tikrais atvejais dinaminio stabilumo uždavinys virsta kritinės virpesių formos stabilumo uždaviniu (12–13). Stochastinis stabilumo uždavinys yra realizuotas programų paketo pavidalu, o straipsnyje pateikiami išspręsti skaitiniai pavyzdžiai. Pirmajame pavyzdyje nagrinėjamas erdvinės strypinės sistemos statinis stabilumas. Čia strypų tamprumo modulis yra atsitiktinis dydis. Jo atsitiktinės savybės modeliuojamos Monte Karlo metodu. Išnagrinėta kritinės apkrovos rodiklio priklausomybė nuo atsitiktinių veiksnių. Skaičiavimo rezultatai iliustruojami 1–4 paveikslais. Antrame pavyzdyje nagrinėjamas tilto stabilumas veikiant dinaminėms stochastinės prigimties apkrovoms, 5 pav.

Copyright: © 1997 The Author(s). Published by VGTU Press.
License:

Cette oeuvre a été publiée sous la license Creative Commons Attribution 4.0 (CC-BY 4.0). Il est autorisé de partager et adapter l'oeuvre tant que l'auteur est crédité et la license est indiquée (avec le lien ci-dessus). Vous devez aussi indiquer si des changements on été fait vis-à-vis de l'original.

 • Informations
  sur cette fiche
 • Reference-ID
  10363888
 • Publié(e) le:
  12.08.2019
 • Modifié(e) le:
  02.06.2021