0
 • DE
 • EN
 • FR
 • Base de données et galerie internationale d'ouvrages d'art et du génie civil

Publicité

Semi-Analytically Based Finite Elements and Their Application to Thin-Walled Beams/Pusiauanalizinės teorijos bazėje suformuluoti baigtiniai elementai ir jų taikymas plonasienėms sijoms

Auteur(s):
Médium: article de revue
Langue(s): letton
Publié dans: Journal of Civil Engineering and Management, , n. 2, v. 1
Page(s): 3-19
DOI: 10.3846/13921525.1995.10531509
Abstrait:

Pateikiami naujo tipo pusiauanalizinės teorijos pagalba suformuluoti sijų baigtiniai elementai. Šie elementai išvedami iš pusiauanalizinės aukštesnės eilės sijų teorijos, nagrinėjančios sijos skerspjūvį kaip pusiauanalizinių elementų ansamblį. Elemento modelis yra sudaromas prisilaikant hierarchinės dviejų pakopų schemos, kur išskiriami pirminiai ir antriniai kintamieji. Aptartos abiejų pakopų funkcinės (pusiaudiskretinės) priklausomybės. Jos diskretizuojamos mišriais baigtiniais elementais, panaudojant Lagranžo daugiklių metodą. Bendrosios baigtinio elemento priklausomybės panaudotos plonasienių sijų elementams sudaryti. Gauti elementai išbandyti skaitiškai sprendžiant statikos ir dinamikos uždavinius bei lyginant su kitais sprendiniais. Pasiūlyti elementai turi laisvės laipsnius, suderinamus su kontinualiais kūnais, bei leidžia spręsti uždavinius, kur apkrovų bei atramų išsidėstymas išeina iš klasikinių sijų teorijų rėmų.

Copyright: © 1995 The Author(s). Published by VGTU Press.
License:

Cette oeuvre a été publiée sous la license Creative Commons Attribution 4.0 (CC-BY 4.0). Il est autorisé de partager et adapter l'oeuvre tant que l'auteur est crédité et la license est indiquée (avec le lien ci-dessus). Vous devez aussi indiquer si des changements on été fait vis-à-vis de l'original.

 • Informations
  sur cette fiche
 • Reference-ID
  10363962
 • Publié(e) le:
  12.08.2019
 • Modifié(e) le:
  02.06.2021