0
 • DE
 • EN
 • FR
 • Base de données et galerie internationale d'ouvrages d'art et du génie civil

Publicité

On the Question of Thermal Equilibrium of Windows and Walls/Langų ir sienų šiluminės pusiausvyros klausimu

Auteur(s):

Médium: article de revue
Langue(s): letton
Publié dans: Journal of Civil Engineering and Management, , n. 3, v. 5
Page(s): 229-232
DOI: 10.3846/13921525.1999.10531467
Abstrait:

Skaičiuojant savituosius šilumos nuostolius laikoma, kad šilumos srautas yra vienamatis į visus atitvaroje esančius elementus (langus, sienas). ŠI prielaida praktiškai teisinga, kol langų ir sienų izoliacinė galia ne itin skiriasi. Didėjant šiam skirtumui šilumos srautas iškrypsta ir pradeda tekėti mažiausio pasipriešinimo keliu. Iš 1 pav. matyti, kad sienos šiluminei varžai didėjant, o lango—nekintant, lango vidaus paviršiaus temperatūrų skirtumas artėja prie pastoviojo dydžio, o šiluminės pusiausvyros kriterijus U s /U l [4] artėja prie nulio. Tai rodo, kad temperatūrinis laukas, mažėjant šiluminės pusiausvyros kriterijui, kreivėja (2 pav.) ir tuomet atitvaros savitieji šilumos nuostoliai H a nuo tam tikro momento negali būti skaičiuojami pagal 1 formulę. Nustatyta [4], kad tuo atveju, kai Nuselto kriterijus Nu =B (Gr·Pr)n=0,5, šilumos perdava vyksta tik šilumos laidumu ir konvekcinė šilumos srauto dedamoji keičia kryptį žemesnio potencialo link (į langą), o sienos paviršių iki taško x l (2 pav.) apteka lygiagrečiai tam paviršiui. Langų ir sienų šilumine pusiausvyra pavadinę atvejį, pagal kurį savitiesiems šlumos nuostoliams skaičiuoti galima taikyti 1 formulę, ją galima apytikriai įvertinti pagai šiluminės pusiausvyros kriterijų U s /U l su sąlyga, kad U s /U l >0,1, antraip savitiesiems šilumos nuostoliams apskaičiuoti šis metodas netinka.

Copyright: © 1999 The Author(s). Published by VGTU Press.
License:

Cette oeuvre a été publiée sous la license Creative Commons Attribution 4.0 (CC-BY 4.0). Il est autorisé de partager et adapter l'oeuvre tant que l'auteur est crédité et la license est indiquée (avec le lien ci-dessus). Vous devez aussi indiquer si des changements on été fait vis-à-vis de l'original.

 • Informations
  sur cette fiche
 • Reference-ID
  10363787
 • Publié(e) le:
  12.08.2019
 • Modifié(e) le:
  02.06.2021